NRK Meny
Normal

- Stoltenberg kommer til å tryne

Arbeidere raser mot den nye pensjonsreformen. - Jens Stoltenberg hisser opp flere hundre tusen fagorganiserte, sier tillitsvalgt.

Dag-Arne Johansen
Foto: Privat

Fredag skal endringene i folketrygdloven behandles i Odelstinget.

Blant de foreslåtte endringene er fleksibelt uttak av pensjon i alderen 62 til 75 år. Dette betyr at arbeidstakere kan ta ut pensjon når de er 62 år. Det skal også være mulig å jobbe så mye man vil ved siden av.

Men samtidig foreslås en regel om levealdersjustering, slik at den totale pensjonsutbetalingen beregnes å skulle fordeles på alle årene fra du tar ut pensjon og frem til den forventede levealderen for ditt årskull.

- Slår tilbake på Stoltenberg

Fire måneder før stortingsvalget tror Dag-Arne Johansen, leder for verkstedklubben Mantana Lodalen, at den rødgrønne regjeringen, med statsminister Jens Stoltenberg i spissen, er i ferd med å grave sin egen grav med pensjonsreformen.

– Den vil ramme flere hundre tusen arbeidstakere i Norge, både i tungindustrien, helsearbeidere, renholdere, barnehageansatte og så videre, sier Johansen.

– Stoltenberg kommer til å gå på trynet i valget på grunn av dette. Han er avhengig av å få med seg hele fagbevegelsen for å vinne. Hisser han opp flere hundre tusen offentlig ansatte, vil det slå tilbake på ham i valget. Han bør tenke over hva han gjør.

– Vi "på gølvet" blir taperne

Med levealdersjusteringen blir den årlige pensjonsutbetalingen høyere hvis man venter lenger med å ta ut pensjonen, fordi det da blir færre år å fordele totalbeløpet på.

– Vi blir de største taperne, sier Dag-Arne Johansen til nrk.no.

– Mange arbeidere i fysisk tunge yrker orker ikke å stå i arbeid til de er 67 år. En undersøkelse for noen år siden, viste at kun fire prosent av våre medlemmer arbeider til de er 67 år. Vi orker ikke å jobbe så lenge.

Dersom man vil gå av med pensjon før fylte 67 år, må det ifølge de nye pensjonsreglene ikke føre til at den årlige pensjonen blir mindre enn garantipensjonen, som erstattet minstepensjonen, ville ha vært ved uttak fra 67 år.

Tall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet viser for eksempel at 37,5 prosent av kvinnene som er født i 1949, ikke kan gå av når de er 62 år selv om de omfattes av ny AFP.

Jens Stoltenberg

Dag-Arne Johansen mener Jens Stoltenberg må beholde dagens pensjonssystem for å beholde statsministerjobben etter valget.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– En blodig urettferdig ordning

– En akademiker vil statistisk sett leve lenger enn meg. Dermed blir tapet for dem i fysisk tunge yrker enda større, for med kortere liv får vi totalt sett mindre pensjon, men den blir beregnet ut fra antagelser om at vi i snitt skal leve lenger, sier Johansen.

Selv jobber han som mekaniker og driver med vedlikehold av jernbanevogner. Som 47-åring har han nesten 30 år bak seg i bransjen.

– Jeg begynte da jeg var 18 år og har allerede løftet på meg brokk. Det har vært mange år fylt med tunge løft, slitasjeskader og støyskader. Jeg klatrer ut og inn av og under vognene, sier Johansen.

Du må være både apekatt og akrobat for å klare dette. Når du nærmer deg 60 år, er det grenser for hvor mye mer du orker av det.

Dag-Arne Johansen

Den nye pensjonsreformen betegner han som «en blodig urettferdig ordning» og «en usosial reform».


– Reformen bør legges på is

Også pensjonspolitisk talsmann i Frp og medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson, går sterkt imot pensjonsreformen.

Han mener den bør utsettes, eller aller helst legges død.

– Det er altfor mange uklarheter som burde ha vært belyst og avklart før en slik reform settes i gang. For eksempel er det ikke klart hvordan den nye uførepensjonen blir, etterlattepensjonen, den nye AFP i offentlig sektor og offentlig tjenestepensjon, sier Eriksson til nrk.no.

Han peker også på forholdene i Nav som er årsak til at partiet mener det er uansvarlig å gjennomføre pensjonsreformen nå.

Robert Eriksson

Robert Eriksson (Frp) kaller pensjonsreformen for 'tidenes største politiske bløff'.

Foto: Fremskrittspartiet

– Nav har selv sagt at reformtrykket har vært for stort og har slitt med store organisasjonsproblemer, tekniske problemer og store restanser, mener Eriksson.

– Tidenes største ran

Han er ikke nådig i sin kritikk av reformen.

– Pensjonsreformen er tidenes største politiske bløff - og tidenes største ran. Da reformen ble behandlet i Stortinget, sa Jens Stoltenberg at alle skulle få mer i pensjon i fremtiden. Det er ikke sant, sier Frp-politikeren og viser til beregninger gjort av Kommunal Landspensjonskasse (KLP).

– Det er helt klart at man skal spare penger. Det er trist og skuffende på vegne av alle de fremtidige pensjonistene.

Hva mener du? Diskuter her!