- Sterkeste krisepakke på 30 år

- Krisepakken som legges fram i dag inneholder de sterkeste tiltakene for norsk økonomi på mer enn 30 år, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Nett-TV direkte: Krisepakken legges fram kl 10.45

- Krisen dempes

Etter det NRK erfarer er pakken på mellom 20 og 25 milliarder kroner.

Alle landets kommuner får mer penger, og de skal brukes til vedlikehold av blant annet skoler og kirkebygg.

Stoltenberg mener tiltakene vil sikre flere nordmenn jobb.

- Pakken vil trygge norsk økonomi og dermed dempe virkningene av den internasjonale finanskrisen på økonomien vår, sier Stoltenberg.

Tiltakene landet over vil kunne komme raskt i gang, hovedsaklig fordi pakken går til mange små bedrifter over hele landet.

- Vi har varslet kommune at det kommer penger. Dessuten er de statlige etatene forberedt slik at mye kan komme i gang raskt, sier Stoltenberg.

Video: Krisepakke til 20 milliarder kroner.

Video nsps_upload_2009_1_26_8_10_51_216.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Mer til Enova

Regjeringen gir trolig også 300 millioner kroner til små vei- og jernbaneprosjekter.

- Det blir økte bevilgninger til bygg anlegg og vedlikehold. Dermed kan vi få en dobbel gevinst. Vi kan pusse opp skoler og vedlikeholder veier og da både få bedre skoler og veier samtidig som vi sikrer mange mennesker jobb, sier statsministeren.

Flere bedrifter vil trolig også få skyve skatteregningen til de økonomiske tidene er bedre og at energifondet Enova får mer penger.

- Pakken skal virke raskt

Til tross for at politikerne legger nye milliarder på bordet, vil finansminister Kristin Halvorsen i dag justere opp arbeidsledighstetallet for i år.

- Vi må regne med at arbeidsledigheten øker i løpet av 2009. Vi kan gjøre mye fornuftig rundt om i landet for å sørge for at den delen av arbeidslivet som rammes hardest, nemlig bygg og anlegg, har samfunnsnyttige oppdrag å utføre. Forslagene vi kommer med i dag vil kunne virke raskt, sier Halvorsen.

Video: Venter i spenning på krisepakken.

Video nsps_upload_2009_1_26_8_25_6_218.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Skattelette for bedrifter

Stavanger Aftenblad varsler at omtrent en tredel av krisepakken er rettet inn mot bedrifter i form av skattelette og støtte til nyskaping.

Hovedelementene i pakken skal etter det avisen erfarer være skattelette for alle bedrifter, blant annet i form av utsatt skatteinnbetaling, økte rammer til Skattefunn-ordningen, endringer i permitteringsreglene og ytterligere stimuleringstiltak og økte rammer til blant annet Innovasjon Norge.

Krisepakken skal også inneholde ekstra bevilgninger til veier, jernbane, gang- og sykkelstier og andre samferdselsprosjekter, samt til bygg- og vedlikeholdsprosjekter i kommuner og fylkeskommuner.

Også Garantiinstituttet for eksportkreditt vil få økte rammer.

Mer til idrettsprosjekter

Adresseavisen melder på sin side at 250 millioner kroner i den nye krisepakken skal være øremerket til nye idrettsbygg. Med kommunale tilskudd og lån betyr det at det skal settes opp idrettsbygg for 1 milliard kroner i år.

Til nå har statlig tilskudd til nye idrettsanlegg vært gitt over ordningen med tippemidler, men som et resultat av krisepakken vil det i år komme midler direkte over statsbudsjettet.

Etter det Adresseavisen forstår vil regjeringen legge vekt på prosjekter som kan startes opp og aller helst stå ferdige i løpet av året.

Ola Nordmann kan ikke regne med noe skattelette. Krisepakken skal ikke inneholde noen lettelser i personbeskatningen.

Flere krisepakker er varslet den nærmeste tiden. Allerede 9. februar skal en ny pakke for bankene lanseres.

Les: Nav-direktøren venter 10-15.000 ledige i januar

Flere nyheter fra NRK finner du her