Normal

- Staten må bidra i kommuneoppgjøret

Statlig hjelp må til for at også kommuneansatte skal få en bedre AFP-ordning, mener KS-direktør Olav Ulleren.

Statsminister Jens Stoltenberg og arbeids- og inkluderingsminister Bjarn Håkon Hanssen
Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Ulleren sier til NRK at staten må bidra dersom de 380.000 kommuneansatte skal få en like god AFP-ordning som den som ble resultatet av nattens forhandlinger mellom NHO og LO, med hjelp fra regjeringen.

Over helgen begynner lønnsoppgjøret for de kommuneansatte.

LO-leder Roar Flåthen sier til NRK at han mener avtalen i privat sektor også har lagt premissene for AFP-ordningen i offentlig sektor.

Administrerende direktør i KS, Olav Ulleren

KS-direktør Olav Ulleren.

Foto: KS

Olav Ulleren ser helst at AFP-spørsmålet utsettes til etter at fremtiden til kommunale tjenestepensjoner er avklart.

Ifølge Ullern koster dagens AFP-ordning for kommuneansatte kommunene over 2 milliarder kroner. Dersom de kommuneansatte også skal få en bedre ordning, må staten trå til, mener han.

- Kommunene selv har ikke har råd til å finansiere en bedre ordning fullt ut uten at det vil gå på bekostning av tjenestetilbudet i kommunene - noe ingen er tjent med, sier han til NRK.

Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen sier regjeringen nå er inne i en prosess som har som ett av sine mål at også de kommuneansatte og statsansatte skal få en ny og god AFP-ordning.

- Men først skal det nå forhandles, og det er altfor tidlig ennå å si hvordan ordningen vil bli, sier han til NRK.