- Stans StatoilHydro i Canada

Staten må sette ned foten og stoppe StatoilHydro sin oljeutvinning i Canada, forlanger kanadisk urbefolkning, forskere samt naturvernere.

Rasmus Hansson og Helge Lund
Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Senere i dag skal de møte norske politikere og norsk oljebransje.

På dagsorden står kun en sak, nemlig StatoilHydro sitt omstridte oljesand-prosjekt i kanadisk villmark.

- Kan ikke vente på alle andre

- Hvis verden skal legge om kursen, så må noen gjøre det først. Vi kan ikke ha den strategien som StatoilHydro følger - nemlig at vi venter til alle andre legger om kursen. Hvilket alle andre selvfølgelig ikke kommer til å gjøre, sier Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF Norge.

10 til 12 milliarder kroner har StatoilHydro investert i det kanadiske oljesand-prosjektet, og ytterligere 100 milliarder skal investeres de neste 10 årene - den største satsingen i statsoljeselskapets historie.

Utvinningen foregår ved at oljen vaskes ut av oljesand, som består av sand, vann, leire og et tjærelignende stoff, og er svært omstridt på grunn av sine enorme miljømessige konsekvenser.

Tilsvarende 36 prosent av Norge

David Schindler er professor i økologi ved Alberta-universitetet i den kanadiske byen Edmonton. Her beskriver han hvilke enorme arealer av den kanadiske villmarken som blir berørt av oljeutvinningen:

- Et areal tilsvarende 36 prosent av hele det norske landareal blir berørt. Drikkevannet ødelegges; dyre- og fuglelivet likeså; og enorme rørgater går på kryss og tvers i villmarka, sier Schindler.

Utslippene fra oljesand-prosjektet er dobbelt så store som Norges samlede klimautslipp, og forskere mener prosessen gir 3-5 ganger så store CO2-utslipp som fra vanlig oljeutvinning.

- Norge møter seg selv i døra

Og klimautslippene får dobbel effekt fordi store arealer avskoges.

- Skog binder opp CO2, når skogen hugges blir derfor utslippene enorme, sier Schindler.

Han får støtte av Rasmus Hansson i WWF Norge. Han mener Norge møter seg selv i døra i klimadebatten:

- Når vi ødelegger skogen i Kongo så sender vi miljøvernminister Erik Solheim med milliarder i lomma for å redde skogen. Når vi ødelegger skogen i Canada så sender vi olje- og energiministeren, eller noen andre, med milliarder i lomma for å subsidiere ødeleggelsene, sier Hansson.