- Sosial dumping er greit

Hver femte nordmann synes det er greit at arbeidere får lønn som ligger langt under tariff, viser en undersøkelse fra Arbeidstilsynet.

Arbeidere
Foto: NRK

Den helt ferske undersøkelsen slår også fast at en av ti har vært kunder hos firmaer som de mistenker driver med sosial dumping.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

NETT-TV: - Sosial dumping er greit

Mange vil boikotte

Resultatene kommer til tross for avsløringer de siste dagene om arbeidere som bor i kummerlige forhold og til luselønn.

Les alt om Langemyhr-saken

Samtidig er det ingen kontroll av useriøse bemanningsbyrå som gjør sosial dumping mulig.

Det som er oppløftende i undersøkelsen er at åtte av ti nordmenn vil boikotte bedrifter som driver med sosial dumping. Nesten halvparten av de 1900 som ble spurt har latt være å kjøpe en vare eller en tjeneste fordi har mistanke om sosial dumping.

Delta i NRKs avstemning

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

- Det må gjøres mer

Holdningene gjelder på tvers av fylkesgrenser, uavhengig av alder og utdanning.

- Virksomheter som driver sosial dumping er i utakt med holdningene i den norske befolkningen, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen.

9 av 10 sier nemlig det må gjøres mer for å forhindre sosial dumping.

Flere bedrifter gjør noe

Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet

Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet

Foto: Kolonihaven Studio AS / Kolonihaven Studio AS

Arbeidstilsynet mener at bedriftene som opererer slik løper en stor økonomisk risiko, og at de kan tape kampen om kundene.

- Det er positivt at forbrukerne tar avstand fra virksomheter som utnytter utenlandske arbeidstakere. Vi registrer samtidig at 20 prosent ikke tar avstand fra slike virksomheter, og det er et tankekors, sier Svendsen

Hun understreker at flere og flere bedrifter gjør noe for å bedre arbeidsbetingelsene for utlendinger.

Et grep som allerede er tatt, er å innføre pliktig identitetskort for håndtverkere på byggeplasser.

Tabellen viser hvor mange prosent som har svart ja på de ulike påstandene i de ulike fylkene

Sosial dumping

Fylke

Påstand 1

Påstand 2

Påstand 3

Østfold

77 %

33 %

83 %

Akershus

82 %

44 %

82 %

Oslo

83 %

38 %

85 %

Hedmark

77 %

36 %

91 %

Oppland

81 %

33 %

87 %

Buskerud

76 %

34 %

90 %

Vestfold

81 %

30 %

87 %

Telemark

85 %

30 %

95 %

Aust-Agder

84 %

42 %

89 %

Vest-Agder

81 %

30 %

85 %

Rogaland

83 %

42 %

85 %

Hordaland

84 %

43 %

90 %

Sogn og Fjordane

71 %

37 %

87 %

Møre og Romsdal

86 %

39 %

89 %

Sør-Trøndelag

83 %

44 %

90 %

Nord-Trøndelag

83 %

36 %

94 %

Nordland

86 %

47 %

95 %

Troms

86 %

50 %

95 %

Finnmark

86 %

38 %

93 %

Hele landet

81 %

38 %

88 %