Skattesnytere slipper for lett

Skattesnytere slipper for lett unna, og det er et stort problem at for få blir anmeldt til politiet. Riksrevisor Jørgen Kosmo mener dette svekker kampen mot økonomisk kriminalitet.

Jørgen Kosmo

Riksrevisor Jørgen Kosmo

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Kritikken som kommer i Riksrevisjonens rapport, rammer særlig i ligningsmyndighetene i Oslo.

- Riktig beskatning er viktig både for enkeltmennesket og for fellesskapet. Skatteunndragelser i stor skala må etterforskes, påtales og eventuelt pådømmes, sier Kosmo.

Skatteunndragelser blir ofte avslørt av ligningsmyndighetene. Et eksempel er drosjesaken, der over 900 drosjeeiere og ansatte mistenkes for skattejuks for opptil 500 millioner kroner.

- Kunne anmeldt flere

Riksrevisjonen mener at alt for få av tilfellene som avsløres blir anmeldt. Kritikken rettes først og fremst mot ligningskontoret i Oslo, der Inger Berit Andersen er sjef.

Andersen innrømmer at de kunne anmeldt flere saker, men kan ikke tallfeste hvor mange som slipper unna.

- Vi kunne ha anmeldt atskillig flere enn det vi gjør, det er jeg helt sikker på. Det er ikke noen vits i å sende saker til politiet som blir henlagt, sier hun.

- Blir nedprioritert

Skattesnytere slipper også unna selv om de blir anmeldt, fordi politiet ikke prioriterer å etterforske dem, sier Riksrevisjonen. Kosmo mener det er viktig at sakene blir anmeldt og etterforsket for å bekjempe økonomisk kriminalitet, og for å unngå at tilliten til Skatteetaten ikke blir svekket.

- Det er for lite ressurser i den delen av politiet som etterforsker slike saker. De blir nedprioritert, sier Kosmo.

Inger Berit Andersen mener flere tiltak vil sørge for at færre slipper unna i fremtiden.

- Vi har fått en ny samarbeidsavtale som vi etterlever og har gode forhold til med både politiet og påtalemyndigheten. Samtidig har vi også i år fått tre nye bistandsrevisorer som skal bistå politiet i våre saker, sier Andersen.