- Advokatfirmaet Simonsen bryter arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynet har gitt advokatfirmaet Simonsen DA varsler om pålegg etter at det er avdekket brudd på arbeidsmiljøloven. Firmaet er hyret inn av regjeringen i Aker-saken.

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad engasjerte

Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad engasjerte advokatkontorene Simonsen og Selmer for en uavhengig granskning av transaksjonene mellom Aker og Aker Solution.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

I mars hadde arbeidstilsynet tilsyn i advokatfirmaet Simonsen i Oslo, skriver juristkontakt.no.

Les: To advokatkontor gransker Aker

Tilsynet kommer med flere pålegg i den ene rapporten som er klar.

Uformell tilnærming

Det foreligger blant annet brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om registrering av arbeidstid.

Arbeidstilsynet skriver at det oppfatter at firmaet har en uformell tilnærming til registrering og håndtering av arbeidstid.

– Advokatfullmektigene i Simonsen mangler generelt bevissthet rundt arbeidsmiljølovens arbeidstidsbegrep. Enhver tid hvor arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon skal regnes som arbeidstid, enten man er på kontoret, i retten, hos kunder, arbeider hjemme, eller man i andre sammenhenger står til arbeidsgivers disposisjon. At vilkåret er ”til disposisjon” innebærer at arbeidstid ikke er avhengig av konkret aktivitet, heter det i rapporten.

Delvis uenig

- Vi har fått varsel om pålegg og har anledning til å kommentere dem innen 29. mai. Vi er bare delvis enig i de premissene og konklusjonene som tilsynet kommer med, sier styreleder i Simonsen DA, Jørgen Stang Heffermehl til nrk.no.

- Men det er en 12 siders rapport, så jeg kan ikke gå i detalj på hvilke punkter vi er uenig i, sier Heffermehl.

Heffermehl sier han har vanskelig for å tro at rapporten vil påvirke selskapets oppdrag for regjeringen i Aker-saken.

- Rådgiverne ble valgt etter konkurranse på bakgrunn av pris og kompetanse, sa nærings- og handelsminister Sylvia Brustad den 7. april da staten engasjerte Selmer og Simonsen som juridiske rådgivere.

Vernetjeneste

Simonsen vant anbudet sammen med Selmer og er satt av regjeringen til å granske transaksjonene mellom Aker og Aker Solution.

Arbeidstilsynet pålegger Simonsen DA å foreta en konkret, individuell vurdering av alle arbeidstakere hvor arbeidsgiver vurderer unntak fra bestemmelsene om arbeidstid og overtid i arbeidsmiljøloven.

I tillegg foreligger det brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om å ha AMU-møter. (AMU står for Arbeidsmiljøutvalget)

– Verneombud og AMU er ikke en systematisk del av firmaets forebyggende arbeid i strid med arbeidsmiljøloven, konkluderer tilsynet.

Arbeidstilsynet har gitt Simonsen en frist til å kommentere rapporten innen 29 mai.