- Renta skal ned til 1,25 prosent

Den norske krona, lavere renter ute og mørkere skyer over internasjonal økonomi trekker ned rentebanen enda mer mener Nordeas makroøkonomer.

Bankenes rente
Foto: Grafikk: Renate Rognan / NRK

Sjefanalytiker i Nordea Markets, Erik Bruce
Foto: Tor Helge Haugland / NRK

Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce (bildet) tror på en rentebunn på 1,25 prosent. Det vil si at vanlige boliglånskunder vil få en rente på rundt 2,25 prosent.

- Kutter 0,5 prosentpoeng i mars

Neste uke avslutter Norges Bank arbeidet med sin nye renteprognose som publiseres på rentemøtet 25. mars.

Da forventer Nordea et kutt på 0,5 prosentpoeng.

- Vi har fått de viktigste nøkkeltallene og dersom vi ikke skulle få store
bevegelser i valutakurser og renteforventninger ute vet vi
mye om forutsetningene som legges til grunn, skriver Nordeas makroøkonomer i en ny rapport.

Sterkere krone åpner for kutt

Årsakene er at renta internasjonalt går mer ned enn man tidligere har forventet. I tillegg styrker den norske kronen seg, og da blir det lettere å sette ned renten.

Krona faller nemlig vanligvis når sentralbanksjef Svein Gjedrem kutter i styringsrenta.

- Det store spørsmålet er hvordan sentralbankens syn på etterspørselen hjemme og ute har utviklet seg, skriver Nordea.

- Spår IMF resesjon?

Internasjonalt ser det ut til å bli enda svakere økonomisk utvikling.

- Hva det internasjonale pengefondet IMF mener gir antagelig en brukbar pekepinn på hva Norges Banks vil mene, tror Erik Bruce.

I desember nedjusterte IMF nok en gang vekstanslaget for verdensøkonomien for 2009 fra 3 til 2 prosent.

Nå er det kommet uttalelser fra IMF som tyder på at de er i ferd med å nedjustere til -0,5 prosent. Altså resesjon, eller en tilbakegang.

Den norske økonomien derimot, går litt bedre enn hva Nordea tror sentralbanken forventet.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Slik blir rentebanen

Ut fra nøkkeltallene spår Nordea-økonomene følgene renteutvikling:

  • På rentemøtet i mars kuttes altså renta med 0,5 prosentpoeng.
  • Deretter forventes rentekutt på 0,25 prosentpoeng både i mai og i juni.
  • Og dersom det ikke skjer store endringer på krone, renteforventninger, inflasjon og vekst nås rentebunnen på 1,25 prosent til høsten.

Styringsrenta er allerede mer enn halvert siden i fjor høst og ligger nå på 2,5 prosent.