- Regjeringen vil granske Reiten

Regjeringen vil  undersøke om Hydros konsernsjef  Eivind Reiten har vært sentral i planleggingen av styrets vedtak om utbetaling av 210 millioner kroner i opsjoner.

Konsernsjef i Hydro Eivind Reiten l

Også konsernsjef Eivind Reiten kan komme i hardt vær.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

I går gikk styreleder Jan Reinås av etter opsjons-bråket, men nå vil regjeringen granske også de andre som har fått millionbetalinger, skriver flere aviser.

Regjeringen har satt i gang en omfattende undersøkelse av hvilken rolle Reiten og de andre opsjonsinnehaverne har hatt.

Reiten granskes

35 Hydro-ledere har fått utbetalt til sammen 210 millioner opsjonskroner, og i regjeringskretser har oppfatningen lenge vært at bukken har passet havresekken.

VG skriver at regjeringen vil fjerne Reiten om han selv har vært med på å utarbeide planen om utbetalingene, og et annet viktig punkt er om utbetalingene har vært for høye.

I dag samles dessuten Hydros bedriftsforsamling for å drøfte den måten Hydro-styret har håndtert opsjonssaken på.

 - Må regne på nytt

Samtidig sier førsteamanuensis Hugo Matre, som er ekspert på selskapsrett, at han tror Hydro vil gjøre en ny beregning av hvor mange opsjonsmillioner som egentlig skal utbetales til Hydro-toppene.

– Situasjonen Hydro har kommet opp i er så belastende, og usikkerheten rundt avslutningen av opsjonsavtalene gjør at det ikke er unaturlig at Hydro prøver å komme til et kompromiss, og at de 210 millionene ikke blir betalt ut, sier førsteamanuensis  Matre ved Universitetet i Bergen til Aftenposten.

Han mener det er lurt av Hydro at selskapet ikke har betalt ut pengene ennå, selv om det hele tiden har vært sagt at pengene ikke vil bli holdt tilbake.

– Dersom de betaler ut pengene nå, fører det til skattemessige konsekvenser som kan bli vanskelig å håndtere hvis det i ettertid skulle vise seg at vedtaket var ugyldig, sier han.

Mer kritikk av Andersen 

I går fikk næringsminister Dag Terje Andersen sterk kritikk av opposisjonen for den måten han hadde taklet opsjonssaken på, og Frp-formann Siv Jensen sa at det egentlig var han som burde gått av.

Og i dag sier ansattrepresentant i Hydro, Tor Amund Fredriksen, at næringsministeren gikk for langt da Reinås ble presset til å gå av som styreleder.

Regjeringen, som er en av mange eiere, har brutt med god eierskikk når den blander seg inn i styresammensetningen, mener Fredriksen.

HØR: - Brøt med god eierskikk