- Rammer ikke distribusjon av mat

Gjennom å ta ut medlemmene i Stor-Oslo rammer vi navet innen varedistribusjon i Norge, sier transportarbeiderne. Se streikelisten her.

Streik på godsterminalene

NTF har tatt ut 900 medlemmer i streik i Oslo og Akershus.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

Norsk Transportarbeiderforbund har valgt å ta ut rundt 900 ansatte på 12 godsterminaler i Oslo og Akershus i streik fra klokken 06.00 lørdag morgen.

Forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund tror streiken kan bli langvarig.

– Per nå står vi langt fra hverandre, og har derfor valgt å ta rundt halvparten av våre medlemmer ut i streik. Og streikeviljen og -moralen er stor, for de kravene striden står om er noe medlemmene vår har bedt oss instendig om å gjøre noe med i lang tid, sier Hansen til NRK tre timer etter å ha sendt medlemmene på 12 godsterminaler i Oslo og Akershus ut i streik.

Lammer navet i Norge

Han innrømmer at taktikk ligger bak uttak av første pulje.

– Gjennom å ta ut medlemmene i Stor-Oslo har vi rammet navet innen varedistribusjon i Norge. Vanlige folk vil ikke merke noe foreløpig, men det vil bli vanskelig å transportere varer for bedriftene i tiden som kommer. Dette gjelder alt bedriftene produserer eller det de trenger av innsatsmidler for å gjennomføre sin produksjon, sier Hansen.

Han vil ikke gå inn på når neste pulje vil bli tatt ut i streik eller hvor disse blir tatt ut, men etter det NRK erfarer dreier dette seg om godsterminaler i og rundt Bergen, Trondheim, Tromsø og andre regionssentra som ikke direkte rammes av streiken i Oslo og Akershus.

Første streikeuttak

Dette er første streikeuttak og omfatter ansatte på følgende terminaler:

 • Schenker Norge, Alnabru.
 • Bring Frigoscandia as, Oslo.
 • Bring Frigoscandia Warehouse as, Rud.
 • DHL Express AS, avd Oslo, Berger.
 • DHL Supply Chain as, Oslo.
 • DSV Solution AS, Kløfta.
 • Itella Logistics as, Oslo/Ski.
 • TNT Norge AS, Lillestrøm.
 • Tollpost Globe as avd Termo, Oslo.
 • Tollpost Globe AS avd Aflaset, Oslo.
 • Nor Lines, Oslo.

Streiken kommer ikke til å ramme distribusjon av matvarer, men den kan ramme deler av fiskeindustrien.

To krav

Striden mellom Norsk Transportarbeiderforbund står hovedsakelig om to krav; regulering av speditørenes mulighet til å leie inn midlertidig ansatte, og en omfangsavtale som regulerer hva de ansatte skal gjøre, og hva de skal ha rett til å gjøre.

– Når det gjelder omfangsavtalen, er dette noe arbeidsgiversiden ikke engang har vært villig til å diskutere. Når de til slutt kom med et forslag til avtale, var denne det motsatte av det vi hadde satt som krav. Når det gjelder innleie av midlertidig ansatte, så er dette en kamp for de fast ansatte og mot sosial dumping, sier Hansen.

NRK har ikke lykkes med å få kontakt med Logistikk- og transportindustriens landsforening.