- Presser ikke opp renta

Budsjettet fører ikke til dramatiske renteoppganger. Det sier ett samstemt bankøkonomkor til NRK etter at statsbudsjettet for neste år er lagt fram.

Steinar Juel

- Jeg tviler på at Norges Bank øker renta mer enn de har planlagt på grunn av budsjettet, sier sjeføkonom i Nordea Steinar Juel.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

- Det blir nok ingen dramatiske renteeffekter, sier sjeføkonom i Dnb Nor Markets Øystein Dørum til NRK like etter at budsjettet for neste år er lagt fram.

Men det betyr ikke at renta ikke kommer til å gå opp. Sentralbanken har allerede sagt at de kommer til øke styringsrenta. Sannsynligvis går den opp til 5,5 prosent allerede i år.

Framover er anslagene usikre, men slik det ser ut nå regner Norges Bank med en rentetopp på 5,75 prosent. Det betyr en utlånsrente på om lag 6,5 prosent på boliglån.

Pengebruken innbakt i renteutsiktene

- Sentralbanken må ha vært forberedt på pengebruken i statsbudsjettet, og hatt dette med da de laget planene sine da de la opp rentebanen, sier Øystein Dørum.

Og den samme vurderingen har sjeføkonom i Nordea Steinar Juel. For i sentralbankens begrunnelse for rentebanen framover, har de lagt til grunn at regjeringen legger seg under handlingsregelen.

Regelen sier at man kan bruke inntil fire prosent av avkastningen av Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond Utland som det nå heter.

Til neste år brukes det 3,65 prosent.

Tviler på ytterligere renteøkning

De kortsiktige markedsrentene gikk noe opp i morges, men Steinar Juel tror ikke dette påvirker styringsrenta.

- Jeg tviler på at Norges Bank øker renta mer enn de har planlagt, sier Juel til NRK.

Også Mari Vattekar Markman i Dnb Nor Markets støtter opp under at budsjettet ikke drar opp renta.

Sjeføkonom i Fokus Bank, Frank Jullum, er klar i sitt svar på spørsmålet om budsjettet trekker opp renta.

- Nei, dette presser ikke renta opp. På den andre siden får ikke Norges Bank noen hjelp av regjeringen til å holde renta nede med dette budsjettet, sier Jullum til NRK.

Lånekunder og byggenransjen rammes

Dersom Kristin Halvorsen hadde brukt mindre penger i neste års budsjett, så hadde ikke Norges Bank trengt å sette opp renta så mye som planlagt. På den annen side måtte hun da ha funnet andre måter å bremse presset i økonomien på.

Enten ved å øke skattene, eller øke avgiftsnivået.

Når det blir opp til sentralbanken å holde forbruksveksten nede, rammer det i første omgang boliglånskunder.

- Lånekunder og byggebransjen merker dette først. I neste omgang kan eksportindustrien rammes av en høyere kronekurs. Men lønnsomheten er samtidig så høy for tiden at det veier opp, mener Jullum.

 (NRK)