- Oppleves som veldig urettferdig

Nordmenn som mottar gigantiske erstatningssøksmål etter å ha kollidert med andre i bakken på alpetur opplever kravet som helt urimelig, sier IF-advokat Janne Sandborg.

Janne K. Sandborg, advokat i IF skadeforsikring

Advokat Janne K. Sandborg i IF skadeforsikring forteller at flere nordmenn som blir saksøkt etter ulykker i alpene må reise tilbake til den lokale domstolen i alpene for å avgi forklaring, før erstatningssøksmålet blir avgjort.

Foto: NRK

Nordmenn på alpetur i Østerrike, Sveits og Italia blir stadig oftere saksøkt med krav om erstatning etter å ha kjørt på andre i skibakken, i følge Europeiske reiseforsikring.

Forsikringsselskapet har de siste par årene hatt 5-10 saker der norske forsikringskunder har blitt saksøkt av utenlandske skiløpere for hundretusenvis av kroner etter sammenstøt i skibakken på alpetur.

- De av våre kunder som blir saksøkt opplever ofte kravet som veldig uventet og noe helt urimelig som de bare må forholde seg til, sier advokat Janne Sandborg i IF Skadeforsikring.

Europeiske reiseforsikring eies av If Skadeforsikring. Sandborg er ansvarlig for behandlingen av kravene som rettes mot Europeiskes kunder.

LES OGSÅ: Nordmenn risikerer millionsøksmål etter alpetur

Reiseforsikringene som selges i Norge inneholder også en ansvarsforsikring for reiser utenfor Norden, som kan tre i kraft dersom man for eksempel skader andre i skibakken. Ansvarsforsikringen dekker inntil 6 millioner kroner pr skadetilfelle.

Verken Gjensidige eller Trygg, som er de andre store aktørene på reiseforsikring i Norge, kan bekrefte at det er en økende trend at nordmenn saksøkes etter skiulykker i alpene.

Video Skilykker erstatning

Det er en økende tendens til at nordmenn blir saksøkt etter å ha kollidert med andre etter skiulykker i alpene, i følge Europeiske reiseforsikring.

- Risikerer millionsøksmål

Advokat Dr. Peter Griss fra Graz i Østerrike representerer hvert år en rekke alpinister som har vært involvert i skiulykker etter uforsiktig kjøring i alpene.

Den østerrikske advokaten forteller at både legerapporter og ekspertrapporter etter ulykker forteller samme historie - at det er flere kollisjonsskader i skibakken og at skadene blir mer alvorlige.

- Hvis du kjører ned noen som blir alvorlig skadet og mister evnen til å arbeide kan erstatningsansvaret komme opp flere hundre tusen euro. Dersom du ikke har ansvarsforsikring er dette penger du må dekke av egen lomme, sier Griss til NRK.

Han mener det er svært risikabelt i det hele tatt å ta på seg skiene i alpene, uten å ha en ansvarsforsikring før du kjøper heiskort.

Barn saksøkes av voksne

I en av sakene forsikringsselskapet har fått inn er et norsk barn under 10 år saksøkt etter å ha kollidert med en voksen skikjører, som falt og pådro seg et armbrudd.

Forelderen som kjørte sammen med barnet valgte en annen trase, og fulgte etter litt lenger bak.

I følge barnet kom motparten kjørende så fort at hun ikke så ham før de kolliderte. Likefullt mottok barnet et erstatningskrav hvor den hun kolliderte med anførte at hun hadde kjørt uaktsomt.

Skadelidte valgte også å fremme krav mot forelderen til barnet på grunn av manglende tilsyn.

- Det føles svært urimelig at et barn skal bli holdt erstatningsansvarlig av en voksen etter noe man opplever som et hendelig uhell i skibakken, sier advokat Janne Sandborg i IF Skadeforsikring.

Hun anser kravet som grunnløst, sett med norske øyne, men at man likevel ikke har noe annet valg enn å forholde seg til kravet og følge retningslinjene man får fra domstolen.

- I flere av våre saker har alpinkjøreren måtte stille i rettsmøte i den lokale domstolen for å avgi forklaring, før erstatningssaken blir avgjort. Dette kan forståelig nok oppleves belastende i en sak man selv anser som et hendelig uhell, sier Sandborg.

Gjelder ikke i Norden

Reiseforsikringenes ansvarsdekning gjelder kun for reiser utenfor Norden. I ansvarsforsikringen fra Trygg er det ingen geografisk begrensning.

Dersom man skulle bli saksøkt etter en ulykke i en skibakke i Norge eller Sverige er det innboforsikringen som vil dekke eventuelt erstatningsansvar.

Skadesjef Carl Fredrik Hirsch i Gouda Reiseforsikring sier de fleste nordmenn har innboforsikring som husstandsmedlem, og at det derfor ikke er nødvendig å betale for dobbel forsikring.

Etter fylte 20 år er man ikke lenger dekket av foresattes innboforsikring. De som da ikke har skaffet seg egen innboforsikring må passe særlig på fordi de kanskje bor på hybel eller av andre grunner ikke har tegnet slik forsikring.

- Det finnes eksempelvis egne studentforsikringer som da omfatter både reiseforsikring og innboforsikring, og som kan dekke eventuelle erstatningsansvar etter ulykker både i og utenfor Norden, sier Hirsch.