- Ombudet har gjort jobben sin

Likestillingsombudet har gjort jobben sin. De har anledning til å fatte avgjørelser i enkeltsaker. Det sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt

GODKJENT: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt gir likestillingsombudet bestått i behandlingen av saken.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Likestillingsombudet mener at Harstad kommune bryter likestillingsloven, fordi avdelingsingeniører i kommunen får høyere lønn enn sykepleiere.

Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt mener likestillingsombudet har gjort jobben sin, nettopp fordi det er blant ombudets oppgaver å ta fatt i enkeltsaker. Men at det ikke dermed betyr at ombudets vedtak skaper presedens for resten av arbeidslivet i Norge.

- De har benyttet loven

- Dette er en avgjørelse i en enkeltsak hvor to avdelingssykepleiere, etter råd fra fagforbundet har klaget og sagt at de ikke har samme lønnen som sine mannlige kolleger, slik at de har benyttet lovverket, sier Huitfeldt.

Barne- og likestillingsministeren mener ombudets avgjørelse i denne enkeltsaken ikke nødvendigvis får konsekvenser for alle arbeidstakere i Norge.

- Årsaken er at ombudet behandler enkeltsaker og ser på slike i forhold til diskriminering. Når det gjelder det generelle lønnsnivået - forholdet mellom det tradisjonelle kvinneyrker og mannsyrker er det en diskusjon som partene i arbeidslivet har, sier Anniken Huitfeldt.

- Vi skal ha en likelønnskommisjon. Vi har kommisjonens innstilling ute på høring. Dette skal danne grunnlag for en bred diskusjon mellom staten og partene i arbeidslivet om lønnsforhold i Norge, sier Huitfeldt.

Barne- og likestillingsministeren mener andre som føler seg lønnsmessig diskriminert bør merke seg lovverket før de kontakter ombudet med sine enkeltsaker.

- Kvinner bør merke seg at vi har et sterkt lovverk i Norge når det gjelder likebehandling, sier ministeren.

- Skaper ikke presedens

Men denne saken alene kommer trolig ikke til å få umiddelbare konsekvenser for norske kommuner.

- Det er ikke nødvendigvis slik at dette fører til at alle sykepleierlønninger i Norge blir endret. Dette skaper ikke presedens for resten av arbeidslivet. Jeg regner med at kommunene merker seg denne avgjørelsen. Kommunene har et overordnet ansvar knyttet til lønn, og at lønna ikke er basert på diskriminerende forhold, sier barne- og likestillingsministeren.

Ombudet konkluderer med at det er brudd på likestilingsloven å gi sykepleiere lavere lønn enn avdelingsingeniørene, fordi de har minst like lang utdanning, større personalansvar og samme anstrengelse som dem.

Les mer: - Sykepleiere skal ha ingeniørlønn

Dramatisk for kommunene

- Jeg er veldig overrasket over at Likestillingsombudet kommer til denne konklusjonen, sier forhandlingsleder Per Krisitan Sundnes i kommunenes organsasjon KS. Han tar forbehold om at han foreløpig ikke har fått lest begrunnelsene fra ombudet.

Sundnes mener at det kan bli dramatisk for kommunene hvis sykepleierne skal få like høy lønn som ingeniørene:

Marianne Harg, president i Tekna

Håpløs konklusjon, mener Marianne Harg, president i Tekna.

- Kommunene har ikke pengene til dette, hvis de skulle heve alle sykepleierlønningene til det nivået dette skulle tilsi, vil man ikke kunne utføre alle tjenestene man utfører nå. Man vil måtte redusere tjenestetilbudet, sier Sundnes.

- Offentlig sektor vil bli tømt

Marianne Harg er president i Tekna, som blant annet organiserer ingeniørene. Hun synes konklusjonen er helt håpløs.

- Hvis dette var et prinsipp vi skulle følge, ville i hvertfall offentlig sektor ville bli tømt for alle som er markedsutsatt. Det betyr at kommunene ville få store problemer med å gi oss alle de nødvendige tjenestene vi trenger som vann og avløp, vurdering av fjellsprengning og veiutbygging, sier Harg.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.