- Prisen skal til 130 dollar

Tross rekordhøy oljepris: Oljen skal bli enda dyrere, tror ekspertene. Det er bare et tidsspørsmål når råoljen passerer 120 dollar fatet.

Thina M. Saltvedt er oljeanalytikar i Nordea Markets.

Oljeanalytiker Thina M. Saltvedt i Nordea Markets sier at det skremmer mest at Russland tilbyr mindre olje enn forventet.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Mens oljeprisen stadig når nye rekorder, er det lite som tyder på at prisene skal falle. Det er kun et tidsspørsmål før den amerikanske råoljen passerer 120 dollar fatet. Nordsjøoljen ligger om lag 2 dollar lavere.

Tror på 130 dollar

Men oljeprisen vil nå 130 dollar pr. fat innen sju år, tror oljemarkedsanalytiker Torbjørn Kjus i DnB NOR Markets.

- Vi har satt et mål på 130 dollar per fat for 2015 som vi satte for to måneder siden. Nå har 2015-kontrakten allerede steget nesten ti dollar per fat, så det kan hende at dette går enda fortere enn vi har tenkt, sier Kjus til NRK.

Likevel går ikke utviklingen entydig i samme retning. Nye prisrekorder avløses fortløpende av korrigerende fall. Torbjørn Kjus venter når som helst et fall i oljeprisen, men riktignok ikke som et varig fall.

- Egentlig venter jeg nå på at det skal komme en korreksjon nå på kanskje mer enn ti dollar.

Prisene presses opp

Årsakene til dagens høye oljepris er flere:

• Streik ved et britisk oljeraffineri medførte at oljeselskapet BP måtte stenge en rørledning som frakter bortimot halvparten av Storbritannias oljebehov.

• Voldsbruken øker mot oljeinstallasjoner i Nigeria.

• Spenningen øker i forholdet mellom Iran og USA.

Svak utvikling fra Russland

Når ekspertene venter en fortsatt høy oljepris skyldes ikke dette bare at OPEC-landene ikke klarer å øke sin produksjonskapasitet. Det skyldes også en fortsatt sterk vekst i etterspørselen fra Kina, samt at ikke-Opec-landene produserer for lite, sier oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt.

- Det som skremmer mest er at Russland som en av de største produsentene ser ut til å ha en noe svakere utvikling på tilbudssiden enn markedet ventet. Det bidrar til å skape uroligheter om tilbudet fremover, sier Saltvedt.

Konklusjonen er at oljeprisen skal videre opp, og det er ikke størrelsen på produksjonen alene som avgjør prisen.

- Dette markedet er som en treåring som søker grenser. Vi vet ikke hvor høyt markedet må før vi får etterspørselsvirkninger som kan drive det ned igjen, sier Kjus.