Hopp til innhold

- Norsk gass får ned klimautslipp

StatoilHydro mener norsk gasseksport vil få ned klimagassutslipp. Og at norsk gass vil bli nødvendig for at EU skal klare å nå sine klimamål.

Sleipner er den nest største gassmaskinen i Nordsjøen etter Troll.
Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Dette på tross av at gassforbrenning fører til CO2-utslipp.

- Grunnen er at europerne i dag bruker mye kull, som er mer forurensende enn gass, sier Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass i StatoilHydro.

- Historisk sett har det vært slik, fordi hvis du antok at all norsk gass erstattet kullkraftverk i Europa i dag ville du redusert utslippene med ca. 300 millioner tonn, sier Bjørnson.

En firedel

Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass i StatoilHydro.

Rune Bjørnson, konserndirektør for Naturgass i StatoilHydro.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Norsk gass står nå for en firedel av den norske eksporten. Målt i kroner utgjorde det 218 milliarder kroner i fjor. Om et par år kommer Norge til å eksportere mer gass enn olje, fordi mesteparten av oljen er tatt opp. I Europa kommer etterspørselen etter gass til å øke framover, noe Rune Bjørnson er glad for.

- Europa er velidg opptatt av norsk gass, både fordi den produseres nær forbruksområdene, fordi den er klimavennlig og fordi vi historisk har hatt veldig stabile energileveranser inn til Europa gjennom produksjon av norsk naturgass, sier Bjørnsen.

Provoserer

Lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken.

Lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken

Foto: Herskedal, Kjell, Kjell Herskedal / SCANPIX

StatoilHydro dekker i dag gassforbruket til 100 omlag millioner husstander i Europa. Forbrenning av gass fører til utslipp av klimagassen CO2 som fører til global oppvarming.

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA har EUs kullforbruk gått ned om lag 30 prosent siden 1990, mens bruken av gass har økt med 50 prosent. Og CO2-utslippene har økt i samme periode.

Derfor provoseres Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken når StatoilHydro sier at gass er miljøvennlig.

- Jeg mener det er reinspikka tøv. Gass er en fossil energikilde. Det vi ser er at norsk gass bidrar til å øke energiforbruket I Europa, noe som gir økte utslipp, sier Haltbrekken.

- Gass erstatter kull

Mens StatoilHydros naturgassdirektør Rune Bjørnson ser på gass som en del av løsningen.

Han peker på at veksten i kraftproduksjonen basert på fossilt brensel i Europa økte med om lag 30 prosent i perioden fra 1990. Samtidig stod utslippene av klimagasser fra den samme produksjonen praktisk talt stille.

- Hvis gass erstatter kull, som det i stor utstrekning har gjort, så blir CO2-utslippene betraktelig lavere, avslutter Bjørnson.