NRK Meny
Normal

- Bevilgninger og ambisjoner henger ikke sammen

- Enten må det mer penger på bordet, eller så må regjeringen prioritere bort noen av sykehusenes oppgaver, sier leder i Norsk Sykepleierforbundet, Bente G. H. Slaatten.

Leder i Norsk Sykepleierforbund Bente Slaatten
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Regjeringen øker bevilgningene til sykehus med 3,9 milliarder kroner for 2008.

Det er fra før kjent at 1,7 milliarder kroner av disse går til bygg og anlegg, noe som betyr at 2,2 milliarder kroner går til pasientbehandling.

Regjeringens viktigste satsinger innen helse og omsorg:

Styrket sykehusøkonomi

1.790 millioner

Fornyelse av sykehusbygg og -utstyr

1.670 millioner

Opptrappingsplanen for psykisk helse

940 millioner

Omsorgsplan 2015

136 millioner

Opptrappingsplan for rusfeltet

100 millioner

Forskning

16 millioner

Legemiddelinformasjon

10 millioner

Kompetanse i tannhelsetjenesten

6 millioner

Økt pasientbehandling

Regjeringen foreslår å styrke sykehusenes økonomi med 3,46 milliarder kroner, fordelt med 1,79 milliarder kroner til drift og 1,67 milliarder kroner i økt basisbevilgning til investeringer.

I tillegg kommer 392 millioner fra Opptrappingsplanen for psykisk helse og 46 millioner fra Opptrappingsplanen for rusfeltet til spesialhelsetjenesten. Til sammen styrkes sykehusene med 3,898 milliarder.

Last ned statsbudsjettet her

Budsjettet legger til rette for at sykehusene kan øke pasientbehandlingen med 1,5 prosent på nasjonalt nivå fra 2007 til 2008.

Sylvia Brustad

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad forventer en økt pasientbehandling.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

- Uholdbart

- Regjeringen vil øke pasientbehandlingen med 1,5 prosent, men bevilgningene henger ikke sammen med ambisjonene, sier Slaatten.

Hun peker på at de pengene som sykehusene i realiteten får i økning til drift, både skal bidra til å dekke et underskudd på én milliard og til en økt aktivitet.

- Det sier seg selv at dette ikke går. Skal pasienttilbudet utvikles og opprettholdes, må sykehusøkonomien styrkes ytterligere. Vi godtar ikke at våre medlemmer skal måtte strekke strikken enda lengre enn de allerede gjør.

Økt egenandel

Beløpsgrensen på egenandelstak 2, som omfatter egenandeler for blant annet fysioterapi, visse former for tannbehandling, behandlingsreiser til utlandet og rehabiliteringsopphold, foreslås ikke endret i 2008.

Beløpsgrensen på egenandelstak 1, som omfatter egenandeler for legehjelp, psykologhjelp, legemidler på blå resept og pasienttransport, heves fra 1660 kroner i 2007 til 1740 kroner i 2008.

Dette er et alvorlig løftebrudd, mener Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

- Regjeringen tar 70 millioner kroner fra kronisk syke neste år når den øker egenandelstak 1 på helsetjenester med 80 kroner. Dette skjer til tross for løftet i Soria Moria om å redusere egenandelene.

- Løftebrudd i kø

FFO er heller ikke fornøyd med regjeringens bevilgning til rehabilitering.

- Dette er ingen jubeldag for kronisk syke og funksjonshemmede. Løftebruddene står i kø. Det er et stort paradoks at mens rederne nylig har fått slettet deler av sin gjeld til staten, må sykehusene innfri sin. Prisen betaler pasientene i form av et dårligere sykehustilbud, sier Liv Arum, generalsekretær i FFO.