NRK Meny
Normal

- Lite sannsynlig at staten vinner

Det er usannsynlig at staten vil vinne frem med et krav om at Aker-transaksjonene skal behandles på ny generalforsamling. Det mener Hugo Matre, som er ekspert i selskapsrett ved Universitetet i Bergen.

Aker Solutions
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Næringsminister Sylvia Brustad krever at Kjell Inge Røkkes salg av selskaper i Aker-systemet skal behandles av generalforsamlingen i Aker Solutions ASA, der staten er eier.

Men det er usannsynlig at staten vil vinne frem med et slikt krav, mener Hugo Matre, som er ekspert i selskapsrett ved Universitetet i Bergen.

- Etter min mening er det ikke dekning for det bastante kravet om generalforsamling som er fremsatt. Rapportene viser at statens standpunkt er problematisk. Alle som har uttalt seg er enige om at aksjeloven ikke gir slik rett i utgangspunktet, sier Matre.

Krigen tiltar i styrke

Striden mellom Kjell Inge Røkke og Aker har nådd nye høyder, etter at regjeringen har fått advokatfirmaene Selmer og Simonsen til å lage juridiske rapporter som konkluderer med at de omstridte salgene av fem selskaper til Aker Solutions AS skulle vært behandlet i Aker Solutions ASAs generalforsamling, der staten er deleier.

Aker Solutions ASA har på sin side tre juridiske rapporter som konkluderer med det motsatte, og viser til at handlene er gjennomført og ikke kan gjøres om.

- Usannsynlig at regjeringen vinner

Det springende punktet i saken er om aksjelovens bestemmelser kan tolkes utvidende til også å dekke morselskapet, fordi morselskapet Aker Solutions ASA har vært med i transaksjonene. Det er dette statens granskere i Selmer og Simonsen konkluderer med.

- I og med at selve aksjekjøpet er lagt ned i datterselskapet Aker Solutions AS faller dette i utgangspunktet for ordlyden i almenaksjeloven, men på grunn av den nære sammenhengen mellom låneopptaket og aksjekjøpet, så vurderer vi dette som samme saken, sier Selmer-advokat Kristin Normann til NRK.

Men Matre mener det er usannsynlig at forutsetningene holder juridisk.

- Dette er en løsning som ikke stemmer med lovteksten, den er i dårlig samsvar med lovforarbeidene, og strider med grunnleggende selskapsrettslige prinsipper, sier Matre.

VG skriver i dag at regjeringen vurderer å gå til søksmål mot Kjell Inge Røkke dersom kravet om generalforsamling ikke tas til følge.

Matre mener at det er lite sannsynlig at regjeringen vil vinne frem med et slikt søksmål.

- Det svekker statens krav at det kommer frem at saken bygger på et svakt grunnlag, avslutter Matre.

Spesielt interesserte kan lese rapportene fra regjeringens granskere her.

Her er Aker Solutions ASAs gjennomgang av de omstridte avtalene.