- Krisepengene finnes ikke

Krisepengene fra EU og IMF er langt fra penger på bok. - Alle euroland har stor gjeld, og dette er penger som må lånes, sier sjeføkonom.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Knut Anton Mork

Knut Anton Mork, som er sjeføkonom i Handelsbanken, mener at kriseløsningen EU og IMF nå har lagt på bordet er en nødløsning for å holde hjulene i gang.

Foto: NRK

Børser over hele Europa fikk mandag en pangstart på uken etter nyheten om at EU og IMF stiller nesten 6000 milliarder kroner til rådighet for å motvirke at den økonomiske krisen i Hellas sprer seg.

LES: Oslo Børs økte med 6,37 pst.
LES: Kraftig oppgang på Europas børser

- Disse pengene finnes ikke i dag. Alle euroland har stor gjeld, og skal det komme nye penger her må de lånes i obligasjonsmarkedet, sier sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken.

Sjeføkonomen sier at krisepakken som EU og IMF har stilt opp med er en slags garantiordning, der land med god kredittverdighet stiller sitt gode navn og rykte til rådighet for land med svakere kredittverdighet.

- Nødløsning for å holde det gående

- Det er en nødløsning for å greie å holde hjulene i gang, slik at land som Spania, Portugal og Hellas skal kunne greie å stramme inn budsjettene sine for igjen å kunne ta opp lån i markedet uten at det blir for dyrt, sier Mork.

Problemet for Hellas har vært at renten landet har måttet betale for å ta opp nye lån har skutt i været til slike nivåer at det i praksis har vært umulig å låne.

- Før helgen var Hellas nærmest konkurspriset i rentemarkedet. Nå på morgenkvisten kjøper imidlertid markedsaktørene gresk statsgjeld så det står etter, og det driver konkursprisingen ned igjen, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR.

Sjeføkonomen mener det viser at det er en betydelig tillit i markedet til at krisepakken fra EU vil være tilstrekkelig.

LES OGSÅ: Sentralbanken i Japan tilbyr hjelp

- Risikerer å måtte låne på fremtidige skatteinntekter

Øystein Dørum

Sjeføkonom Øystein Dørum i DnB NOR sier at rentene på gresk statsgjeld har falt kraftig.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Dørum mener imidlertid at det er betimelig å stille spørsmålet om hvor pengene til krisepakken skal komme fra, og viser til at alle eurolandene går med underskudd.

- Dersom eurolandene som nå stiller opp kommer i en situasjon der de må innfri sine forpliktelser, vil de måtte låne pengene på fremtidige skatteinntekter og betale tilbake gjennom strammere politikk senere, sier han.

Han mener det gjenstår å se hvorvidt innbyggerne i EU-landene, som alle trenger pengene selv, vil være positive med å stille opp for de som nå er kriserammet.

- Hellas kan klare å komme ovenpå

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities har tro på at løsningen som EU og IMF nå har kommet med kan lykkes - og at det gjenstår å se hvor mye av kriselånene som faktisk vil bli brukt.

- Problemene for de andre landene enn Hellas er av en annen karakter, og de kan godt klare å komme tilbake til den smale sti uten å påføre långiverne tap, sier Andreassen.

Han mener at det kan også Hellas klare dersom landet vil.

- Men om Hellas vil er jeg mer usikker på, det vil tiden vise, avslutter Andreassen.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i First Securities

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities har troen på at krisepakken fra EU og IMF kan lykkes med å hindre at den økonomiske krisen i Hellas sprer seg.

Foto: Sigbjørn Sandsmark