- Kredittkort-forbud bør vurderes

Kåre Willoch mener at deler av finansnæringen har opptrådt grovt uansvarlig, og han mener et forbud mot kredittkort bør vurderes.

Kåre Willoch

Kåre Willoch retter en advarende pekefinger mot deler av finansnæringen.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Kredittkortene må man nok se nøyere på, man må få en form for overgang til vanlige bankkort. For det viser seg at adgangen til lån bare man kjøper noe, fører til skadevirkninger, sier den tidligere statsministeren til NRK.

Antall inkassosaker øker

Willoch mener finansnæringen selv må ta mye av ansvaret for at antall inkassosaker har økt med 26 prosent hos enkelte inkasso-selskaper i fjor.

– Deler av finansnæringen opptrer grovt uansvarlig, sier Willoch, og han er ikke alene.

Hos Lindorf Inkasso er det særlig de unge som øker mest. De fem siste årene har antallet unge økt med 50 prosent.

– Hver fjerde under 25

– Vi ser nå at hver fjerde inkassosak kommer fra personer under 25 år, sier administrerende direktør i Lindorff, Heidi Skaaret, som forelsår et nytt økonomifag i skolen.

– Vi tror det kunne vært en god ide å hatt et eget tema eller fag på ungdomsskolen eller på videregående som lærer de unge om personlig økonomi.

– For meget og for mye forderver alle ting

Kåre Willoch sier seg enig i at befolkningen trenger mer kunnskap om den usunne utlånsvirksomheten, og etterlyser tiltak fra regjeringen som vil øke sparelysten til folk. Men heller ikke Willoch vil forby all gjeld.

– Det er som Sokrates sier: Alt med måte, eller som Peder Syv sa, for meget og for mye forderver alle ting. Selvfølgelig må man låne penger for viktige anskaffelser når man skal stifte familie og skaffe seg hjem. Det er bare snakk om måtehold.