- Har aldri vært så dårlig

Flere av landets største utbyggere har aldri bygget færre nye boliger enn i år. Men markedet er i ferd med i tine.

Boligprosjekter i Oslo
Foto: Karl Erik Brøndbo / NRK

Markedet for nye boliger har vært bunnfrosset siden i fjor høst. På grunn av elendig salg og store boliglagre, har flere av landets største entreprenører har ikke satt i gang et eneste nytt boligprosjekt i år.

Idag legger Boligprodusentenes Forening frem tall for 2.kvartal. Etter alt å dømme, vil tallene vise at igangsettingen av nye boligprosjekter er rekordlav.

Vi er på all time low på igangsetting. Men vi tror at bunnen er nådd.

Pål Syse, kommunikasjonsdirektør i Skanska

I fjor ble det i løpet av første halvår satt i gang bygging av 9110 boliger her i landet, en nedgang på mer enn 30 prosent i forhold til 2007. Dagens tall vil vise at nedgangen fortsetter.

Pål Syse, kommunikasjonsdirektør i Skanska

Pål Syse, kommunikasjonsdirektør i Skanska

Foto: Skanska

- Markedet har vært helt dødt

I likhet med Skanska, OBOS og andre store utbyggere NRK har vært i kontakt med, har ikke Veidekke satt igang bygging av ett eneste nytt boligprosjekt i hele år.

Utbygging av nye prosjekter settes normalt ikke igang før 50 prosent av et nytt boligprosjekt er forhåndssolgt på tegnebrettet.

- Markedet har vært helt dødt. Vi ser klare tegn til at det lysner, men det er alt for tidlig å si at faren nå er over, sier kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen i Veidekke til NRK.

Henriksen forteller at Veidekke om kort tid vil starte bygging av de prosjektene der salget har tatt seg tilstrekkelig opp.

- Vil ikke ha for stor risiko

Svært mange eiendomsutviklere brant inne med et stort antall nye boliger da salget nærmest bråstoppet i fjor. Nå er store deler av lageret solgt, og flere rapporterer om bedre salg i nye prosjekter.

Rekkehus

Flere aktører NRK har snakket med sier at salget av rekkehus og eneboliger går langt bedre enn salget av leiligheter. Men det er store regionale forskjeller. På bildet: Rekkehus i boligprosjektet Årvollbrinken i Oslo.

Foto: Illustrasjon: Veidekke/Rift AS

Skanska vil i løpet av kort tid sette i gang med bygging av et nytt byggetrinn i prosjektet Frydenberg på Løren i Oslo. Likevel er kommunikasjonsdirektør Pål Syse klar på at selskapet ikke forventer at salget og boligbyggingen kommer til å ta av.

Kjell Senneset

Sjeføkonom Kjell Senneset i Prognosesenteret venter at for lav boligbygging kan gi svært høy boligprisvekst i årene som kommer.

Foto: Prognosesenteret

- Salget har tatt seg opp, og situasjonen vil bli bedre utover høsten. Men vi er veldig klar på at vi ikke ønsker å ha for stor risiko, sier Syse.

- Bygges for lite

Prognosesenteret venter at det totalt vil bli bygget 20000 boliger i løpet av hele 2009. Det er under halvparten av det som trengs i forhold til befolkningsveksten og etterspørselen, mener sjeføkonom Kjell Senneset.

- Når konjunkturforholdene bedrer seg, finanskrisen er avblåst og vi får mer normale forhold her til lands, tror vi at lav boligbygging kan føre til en kraftig vekst i boligprisene igjen, sier Senneset til NRK.

Han spår at for lav boligbygging kan føre til tofiret vekst i boligprisene i årene som kommer.