- Gjeldsrådgivere kan ikke nok

Kommunenes gjeldsrådgivere får kritikk for ikke å kunne nok.

Dag Jørgen Hveem

Dag Jørgen Hveem er studierektor ved Handelshøyskolen BI.

Foto: Harald K. Andersen / NRK

- Folk som sliter med økonomien kan få gratis råd og hjelp, men mange av rådgiverne i norske kommuner har verken økonomisk eller juridisk kompetanse, mener studierektor ved Handelshøyskolen BI, Dag Jørgen Hveem.

Alle kommuner har plikt til å tilby økonomisk rådgivning til sine innbyggere, men det er ingen krav til hverken økonomisk eller juridisk kompetanse.

Ifølge Hveem kan dårlig rådgiving føre til at problemene øker for de som trenger hjelp.

- Diagnosen blir feil stilt, og så forsetter den vonde spiralen som rådgivningen skal prøve å få vedkommende ut av. Det kan bli et samfunnsproblem, slik det var det under den forrige økonomiske krisen, sier han.

Og dette kan i følge Hveem igjen føre til at flere vil ha behov for sosialhjelp, som igjen fører til økte utgifter for kommunen.

Video: - Folk får ikke den hjelpen de har krav på.

Video nsps_upload_2009_1_28_8_5_3_415.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

I Gjeldsordningsloven paragraf 1,5 står det at kommunen er pliktig til å bistå skyldner, altså den som har kommet i økonomisk uføre, på best mulig måte.

Gjeldsgruppa i Jussbuss mottar mange telefoner fra folk med økonomiske problemer.Organisasjonen drives av jusstudenter og gir gratis juridisk bistand.

Og mange forteller at de har vært innom de kommunale tjenesten før de tar kontakt. De har opplevd at mennesker har blitt henvist til dem fra det kommunale apparatet, fordi de kommunale rådgiverne ikke har den juridiske kompetansen sm er nødvendig.

Gjeld

Mange gjeldsofre får ikke god nok hjelp.

Foto: Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no