Hopp til innhold

- Fri rettshjelp hjelper ikke nok

Advokatforeningen er kritisk til ordningen med fri rettshjelp fordi mange svake grupper ikke får den rettssikkerheten de har krav på.

Norges lover
Foto: Roald, Berit / SCANPIX

Spesielt i personskadesaker risikerer man å gå på en kjempesmell økonomisk.

Tidligere nordsjødykker Jan-Erik Eriksen er uføretrygdet, og har tatt opp et stort banklån for å få råd til rettssaken som nå pågår mot staten.

- Jeg har tatt opp lån på omtrent 200.000 kroner nå, for å ha råd til å føre denne saken mot staten, forteller Eriksen.

Selv om de 24 nordsjødykkerne har fått fri rettshjelp er ikke dette nok til å dekke det rettssaken koster. Uføretrygdede Jan-Erik Eriksen bor i Leirfjord i Nordland og må betale store summer for å reise til og overnatte i Oslo.

Lav inntektsgrense

Ordningen med gratis rettshjelp skal sikre folk med lav inntekt rettssikkerhet. Men ordningen er svært mangelfull mener leder Martin Eiebakke i Juss-Buss.

- Jeg synes det er et alvorlig problem at de svakeste gruppene i samfunnet ikke har en i nærheten av god nok tilgang på rettshjelp, sier Eiebakke.

- Loven omfatter alt for få sakstyper, og typiske eksempler finnes innenfor utlendingsfeltet og for sosialklienter, sier Eiebakke.
Ett annet problem Eiebakke er kritisk til, er at inntektsgrensen er så lav at svært mange med dårlig råd ikke får hjelp.

Risikerer store regninger

- Det betyr for eksempel at en alenemor som tjener 250.000 kroner i året, som har gjeld opp etter ørene og en stor forsørgerbyrde - hun vil være utelukket fra mange sider ved denne ordningen, sier Eiebakke i Juss-Buss.

Dermed kan det være svært risikabelt å gå til sak for folk med lav inntekt. Man risikerer store regninger.

Regjeringen holder nå på å gjennomgå rettshjelpsordningen for å forbedre den. De skal fremme en stortingsmelding om rettshjelp i løpet av året.