NRK Meny
Normal

- Forskningsbudsjett i riktig retning

Høyere utdanning får 1,6 milliarder kroner mer i forslaget til statsbudsjett for neste år. I tillegg kommer en stortingsmelding om forskning. - Et skritt i riktig retning, mener NHO.

Forskningsdagene 2008
Foto: Ida Sem Fossvik / NRK

Budsjettet for grunnopplæringen økes med 600 millioner kroner. I tillegg vil 400 millioner kroner, som tidligere er brukt til kompetanseutvikling under Kunnskapsløftet, bli frigjort. Midlene skal finansiere en fast videreutdanningsordning for lærere og rektorer.

Regjeringen planlegger dessuten flere tiltak for rekruttering av lærere. Lærerutdanningene skal få til sammen 180 flere studieplasser, og det er satt av 50 millioner kroner til rekruttering av yrkesaktive med relevant kompetanse til yrket, samt økt rekruttering av språk- og realfagslærere.

-Vi ser en stor satsning på lærere, og dette har vært veldig viktig for oss sier Håvard Vederhus, leder av Elevorganisasjonen.

- Avgjørende for velferd

Regjeringen foreslår å bevilge 19,7 milliarder til forskning og utvikling, noe som er en økning på 1,6 milliarder fra årets budsjett. I dette ligger økte basisbevilgninger til universitetene og hølyskolene, oppstart av nye universitetsbygg og 200 rekrutteringsstillinger.

I tillegg skal det opprettes regionale forskningsfond med til sammen seks milliarder kroner og kapitalen i Fondet for forskning og nyskapning skal styrkes med et tilsvarende beløp.

- Det er positivt at det er en realvekst på forskningsbudsjettet, men dessverre er det tilnærmet nullvekst på Næringsdepartementets forskningsbudsjett, men det er et klart skritt i riktig retning, sier direktør i NHO, Petter H. Brubakk.

- I en situasjon hvor norsk økonomi beveger seg inn i urent farvann må Norge satse på langsiktig verdiskaping. Forsking og utvikling vil være avgjørende for å sikre fremtidig velferd, sier Brubakk

Langt igjen

Ledelsen ved Universitetet i Oslo mener Regjeringen er langt unna å innfri løftene fra Soria Moria-erklæringen:

- Vi hadde håpet på en reell økning av universitetets grunnbevilgning. Det er vi avhengig av for å klare våre forpliktelser, sier rektor Geir Ellingsrud.

Rektorkollega Torbjørn Digernes ved NTNU i Trondheim oppsummerer budsjettet slik:
- Vi er tilbake på rett kurs - men kjører fortsatt bare i førstegir.

- Selv om den totale veksten for forskning er svakere enn politikernes uttalte ambisjonsnivå skulle tilsi, er det positivt at veksten i budsjettet er sterkere enn i de to foregående årene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

- Ikke fremtidsrettet nok

IKT-Norge mener forskningsmidlene må prioriteres riktig:
- Nå må forskningsmidlene benyttes innenfor de næringer der de gir størst gevinst og ikke spres tynt utover, sier generalsekretær Morten Hoff.

Akademikerne mener Regjeringen ikke er fremtidsrettet nok i sin satsing på forskning og høyere utdanning.
- Dette må på plass i den kommende stortingsmeldingen om forskning, sier generalsekretær Tove Storrødvann.

Regjeringen tar sikte på å fremme en stortingsmelding om forskning neste år. I meldingen skal mål for en samlet forskningspolitikk drøftes.

- Misbruker sjansen

Høyrestudentene slakter derimot forskningsbudsjettet.
- Regjeringen skuffer for tredje gang med sitt forslag til budsjett for utdanning og forskning, og har misbrukt sin siste sjanse. De vil for all ettertid huskes som regjeringen som forspilte sin gylne mulighet til å satse på fremtiden, sier leder Peter Schwarz.

- Universitetene og høgskolene er tilbake der de startet i 2005. Soria Morias lovnader om en styrking av utdanningskvaliteten har ikke blitt oppfyllt, sier Ingvild Reymert og Øistein Svelle i Norsk studentunion (NSU) og Studentenes landsforbund (StL).

LES: Tak over hodet for studentene