NRK Meny
Normal

- Flere mister jobben i 2010

En av fire bedrifter planlegger nå å si opp ansatte på nyåret, ifølge NHO. Norske bedrifter er langt mer pessimistiske enn i sommer, viser en ny undersøkelse blant 2200 bedrifter.

Sjefsøkonom Tor Steig i NHO

Sjeføkonom Tor Steig i NHO mener at situasjonen for mange norske bedrifter vil forverres i 2010.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Pessimismen øker blant norske bedrifter. Det viser NHOs kvartalsrapport for 4.kvartal, som ble lagt frem i dag.

Totalt har 2241 NHO-bedrifter svart på en rekke spørsmål om hvordan de ser på utsiktene for året 2010.

2010 blir et problematisk år for norsk økonomi. Det blir mer problematisk enn det mange andre prognosemakere legger til grunn.

Dag Aarnes, seniorøkonom i NHO

Varsler oppsigelser over nyttår

Nesten en av fire bedrifter varsler nå at de vil gjennomføre oppsigelser og permitteringer de neste tre månedene, viser NHOs nye undersøkelse.

LES: 230.000 frykter for jobben

Mens kun 14 prosent av bedriftene hadde konkrete planer om å si opp ansatte i august, har dette tallet nå steget til 23 prosent.

Det er spesielt innen bygg og anlegg og i industrien at det blir mange som mister jobben. I disse næringene planlegger 30 prosent av bedriftene å si opp ansatte, mens enda flere planlegger permitteringer.

NHO tror summen av registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak vil øke fra dagens 95000 til 120000 mot andre halvår i 2010.

LES: - Arbeidsløsheten er alvorlig

Video nsps_upload_2009_11_23_12_11_56_1024.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Sjeføkonom Tor Steig i NHO ser tegn til at antall permitteringer og oppsigelser øker blant NHOs medlemsbedrifter.

Flere ser mørkere på fremtiden

NHOs kvartalsrapport viser at i mange bedrifter er pessimismen nå økende.

I april svarte 16 prosent av bedriftene at de regnet med forverrede markedsutsikter for egen bedrift i 2010. Tilsvarende tall i november var 26 prosent.

Samtidig som flere tror det går mot tøffere tider, er andelen som tror på bedre markedsutsikter fallende, i forhold hva situasjonen var i apil.

Mener finansdepartementet er for optimistisk

NHOs prognoser viser at arbeidsgiverorganisasjonen er langt mer pessimistisk på norsk økonomis vegne enn både Finansdepartementet og Norges Bank.

NHO har klart lavere anslag både for privat forbruk og oljeinvesteringer for 2010 enn statens prognosemakere har, og mener at svarene fra bedriftsundersøkelsen viser at Norges Bank og Finansdepartementet er for positive.

NHOs sjeføkonom Tor Steig mener at økte renter, lavere vekst i offentlige utgifter, reduserte investeringer på norsk sokkel, samt tap av konkurranseevne, vil dempe oppgangen i norsk økonomi.