- En gavepakke fra staten

Fristen for landets beste spareordning for unge går ut 31.desember. - Staten kan betale deler av sparingen for de unge, sier økonomiekspert.

Illustrasjonsfoto
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Boligsparing for ungdom (BSU) er landets beste sparetilbud for unge voksne under 34 år.

Ved nyttår går fristen ut for å få årets skattegave fra myndighetene.

- BSU-ordningen er en gavepakke fra staten, der myndighetene i realiteten betaler en del av de unges sparing. Jeg kan ikke se noe annet enn fordeler ved boligsparing for ungdom, sier Elisabeth Realfsen, daglig leder i Finansportalen.no.

Elisabeth Realfsen

Elisabeth Realfsen, daglig leder i Finansportalen. Finansportalen.no er statens tjeneste for å sammenligne priser og vilkår i finansbransjen.

Foto: NRK

Ordningen fungerer slik at unge under 34 år kan spare inntil 20 000 kroner i året, og få landets beste sparerente på innskuddet. Et skattefradrag på 20 prosent av sparebeløpet, inntil 4000 kroner, trekkes automatisk fra i selvangivelsen til våren.

LES: Skatteloven om BSU-sparing

- En helt uslåelig spareform

Inntil 150 000 kroner kan spares på kontoen totalt, og pengene må brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliggjeld.

I finansbransjen sies det at det ikke eksisterer noen "gratis lunsj", i den forstand at man kan få en høy avkastning med lav risiko. Men for BSU-sparingen er ikke det tilfellet.

Forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnBNor synes det er uforståelig at så mange unge aldri sparer gjennom BSU-ordningen.

Det er altfor få som skjønner hvor gunstig BSU-ordningen egentlig er.

Sidsel Sodefjed Jørgensen, forbrukerøkonom i DnB NOR

Myndighetenes skattefavorisering av BSU-sparingen kan ses på som en "ekstrarente" på 20 prosent, bekrefter Sodefjed Jørgensen.

- Skattefradraget kan ses på som en ekstrarente på 20 prosent av det årlige sparebeløpet. Og når det kommer i tillegg til den svært gode renten man får på pengene man setter inn på BSU-konto, blir tilbudet uslåelig, sier forbrukerøkonomen.

For å få full effekt av skattefradraget må man minst ha en årsinntekt på i underkant av 60 000 kroner. Banken sier selv fra om sparingen til skattemyndighetene, slik at man automatisk skal få fradraget i forbindelse med selvangivelsen.

Her er landets beste BSU-renter

Tabellen under viser hvilke norske banker som tilbyr de beste BSU-rentene i Norge i skrivende stund (Kilde: Finansportalen.no). BSU-innskudd kan fritt flyttes mellom norske banker. Kolonnen årlig avkastning viser årlig renteinntekt på 20000 kroner som står på konto ett kalenderår.

(artikkelen fortsetter under tabellen)

Her er de beste BSU-rentene

Nummer

Bank

Markedsområde

Innskuddsrente

Årlig avkastning

1

Nesset Sparebank

Landsdekkende

4,5 prosent

900

2

Youngbank.no (Sparebanken Øst)

Lokalt/Regionalt

4,4 prosent

890

3

Ørskog Sparebank

Landsdekkende

4,4 prosent

870

4

Arendal og Omegns Sparekasse

Lokalt/Regionalt

4,2 prosent

830

5

Sparebanken Narvik

Lokalt/Regionalt

4 prosent

810

6

Seljord Sparebank

Landsdekkende

4 prosent

800

7

Totens Sparebank

Landsdekkende

4 prosent

800

8

Øystre Slidre Sparebank

Lokalt/Regoinalt

4 prosent

800

9

Etnedal Sparebank

Landsdekkende

4 prosent

800

10

Setskog Sparebank

Lokalt/Regionalt

4 prosent

800

11

Verdibanken ASA

Landsdekkende

4 prosent

800

12

Halden SpareBank 1

Lokalt/Regionalt

4 prosent

800

13

Fornebu Sparebank

Landsdekkende

4 prosent

790

14

Skandiabanken

Landsdekkende

3,9 prosent

780

15

Nordea (Nordea Bank Norge ASA)

Landsdekkende

3,8 prosent

770

16

Gjensidige Bank ASA

Landsdekkende

3,8 prosent

760

17

Åfjord Sparebank

Landsdekkende

3,8 prosent

760

18

Ørland Sparebank

Lokalt/Regionalt

3,8 prosent

750

19

Høland Sparebank

Lokalt/Regionalt

3,8 prosent

750

20

Hønefoss Sparebank

Lokalt/Regionalt

3,8 prosent

750

Lettere tilgang til førstehjemslån

Bankenes sparerenter på BSU er så gode at de ofte gir høyere rente enn beste effektive boliglånsrente. Det er svært uvanlig, siden banker normalt tjener penger på at utlånsrenten er høyere enn innskuddsrenten.

Sidsel Sodefjed Jørgensen, forbrukerøkonom i DnB NOR

Forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR mener at BSU-vilkårene for BSU-sparing er uslåelige.

Foto: DnB NOR

- De svært gode rentene tilbyr bankene for å tiltrekke seg de unge kundene. Og unge som viser at de kan spare gjennom BSU-ordningen vil mye lettere få førstehjemslån på gode vilkår gjennom en hvilken som helst bank, sier Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

Pass opp for uttaksfelle

Pengene som står på BSU-konti kan i praksis tas ut og brukes når som helst. Men brukes pengene på noe annet enn å nedbetale boliglån eller kjøpe ny bolig, kan skattemyndighetene kreve tilbakebetalt alle tidligere innvilgede skattefradrag.

Det kan bli dyrt - og det er derfor viktig å kunne dokumentere at uttak fra BSU-kontoen går direkte til nedbetaling av lån.