- Dette hjelper ingen ting

I dag hevdet justisminister Knut Storberget at politiet vil få tilført 250 nye årsverk. Dette hjelper ingen ting svarer en svært skuffet leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen.

Arne Johannessen (tv) sammen med Knut Storbereget
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Når alle politiske satsinger og prosjekter er finansiert og lønns- og prisveksten er dekket opp fullt ut, viser Politiets Felleforbunds analyse at det blir nedgang i realveksten på driftsbudsjettet. Det er et svært dårlig politisk signal i dagens situasjon, sier forbundslederen i en pressemelding.

Les også: Mer politi og penere fengsel

Satt av nesten 800 millioner

I forsalget til neste års statsbudsjett la Justisdepartementet frem et budsjett med snaut 800 millioner kroner mer til politiet, som ifølge departementet kan øke sine særorganer med 250 nye årsverk. Samtidig skal kriminalomsorgen styrkes med 561 millioner kroner.

– Det er satt av penger til nye sivile stillinger og politistillinger, men summen er som en dråpe i havet i dagens situasjon, sier Johannessen.

- Meningsløs politibruk

– Hvis justisministeren virkelig vil frigjøre politiressurser, kunne han gjennom budsjettet sørget for 200 sivile i Oslo. Disse kunne tatt jobben til svært kompetente politietterforskere som nå tilbringer dagene i Tingretten. Denne bruken av politikompetanse er meningsløs, ifølge Johannessen.

Det eneste positive Politiets Fellesforbund ser, er at justisministeren følger opp Politidirektoratets rapport "Politiet mot 2020" med å øke antall studenter på Politihøgskolen til 552.