- Dette er en god løsning

Kraftkommuner landet rundt er fornøyd med Regjeringens nei til private kraftverk.

Olav Ulleren
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

- Kraftkommunene kan leve med denne løsningen, sier direktør i Kommunenes Sentralforbund, Olav Ulleren.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen sier dagens vedtak gjør at norske energiressurser forblir i folkets eie og at vedtaket er i tråd med EFTA-domstolens krav.

- Dette sikrer hvertfal at kommunene kan beholde sitt eierskap i kraftforsyningen, og det var viktig for oss, sier Ulleren.

Hastelov skal sikre vannkraften

Det er ikke bare Kommunenes Sentralforbund som skryter av Regjeringens innsats for å redde vannkraftverkene. Også LO er fornøyde.

- Landsorganisasjonen er glad for at regjeringen så raskt har tatt skritt for å sikre videreføring av hjemfallsordningen etter dommen i EFTA-domstolen, sier LO-leder Roar Flåthen.

I den provisoriske anordningen vil det ikke bli gitt nye konsesjoner til private utbyggere av vannkraft, og løsningen viderefører muligheten til utleie av kraft til industrielle formål.

- Det viktigste nå er at det sterke offentlige eierskapet og kontrollen over den evigvarende og stadig mer verdifulle vannkraften. LO vil arbeide videre med myndighetene for å sikre at industrien kraftgrunnlag i framtida gjennom utleie av kraft, innføring av en nytt industrikraftregime med langsiktige kraftavtaler og en fornuftig utbygging av våre store nasjonale kraftressurser slik at Norge også i framtida kan utnytte sine store naturressurser til beste for industri, utvikling og bosetting, sier Flåthen.

Hastelov skal sikre vannkraften