- Det svakeste året på mange tiår

StatoilHydro-sjef Helge Lund mener at 2009 vil bli et av de svakeste årene på mange tiår for landets største selskap.

Helge Lund
Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Det var så fullt at deltakerne måtte stå som sild i tønne på dagens olje- og offshore-konferanse i Oslo, i regi av meglerhuset Pareto.

StatoilHydro-sjef Helge Lund presenterte i dag sitt syn på oljemarkedet sett fra Statoil Hydros ståsted, for et hundretalls bransjetopper og analytikere på Holmenkollen Park hotell.

Og 2009 blir langt fra et jubelår, for Nordens største selskap. I andre kvartal fikk selskapet et regnskapsmessig resultat etter skatt på null kroner.

LES: Nullresultat for StatoilHydro

Svakeste på mange tiår

Til tross for at StatoilHydro-sjefen sier at 2009 vil bli et rekordår for boring av letebrønner i Norge, varsler han samtidig at inneværende år vil bli et av de svakeste årene på mange tiår.

Problemet er at selv om selskapet får full klaff på mange letebrønner, er funnene små. Samtidig lider selskapets inntjening under en svakere oljepris.

- Det er tøft for kontantstrømmen at oljeprisen faller fra 150 til 40 dollar, sa Lund, og siktet med det til det kraftige fallet i oljeprisen fra juli til desember i fjor.

StatoilHydro-sjefen mener også at dagens oljepris, som ligger i underkant av 68 dollar, kan være overvurdert.

- På lang sikt vil oljeprisen være sterk, men på kort sikt må vi være forberedt på at oljeprisen kan bli enda lavere, sier Lund.

- Skal drive StatoilHydro 10 milliarder billigere

Helge Lund brukte også mye tid på å snakke om sammenslåingen av Statoil og Norsk Hydros olje- og gassdivisjon i 2007.

Han hevder at selskapet hittil har spart 6-7 milliarder på å drive det sammenslåtte selskapet mer effektivt. Inneværende år og neste år skal det kuttes kostnader med 1-1,5 milliarder kroner i året.

- Det er viktig for oss å drive med lavere kostnader enn vi har sett de siste årene. Det har vært en kostnadseksplosjon som ingen er tjent med fremover, sier Helge Lund til NRK.

I 2010 er målsettingen at StatoilHydro skal drive selskapet 10 milliarder kroner billigere i forhold til hva Statoil og Hydro gjorde før fusjonen.

Nye leteområder eller høyere skatt

Etter at det så langt er funnet skuffende lite i Barentshavet, mener oljeindustrien at håpet om å forlenge oljealderen ligger under havbunnen utenfor Nordland og Troms.

- Det vi kan påpeke er hvilke muligheter som ligger der for videre verdiskaping i Norge, hvilke konsekvenser det kan få for skatteinntekter og utvikling av lokale arbeidsplasser, sier Lund til NRK.

SVs Heikki Holmås vil heller ha høyere skatter enn å åpne for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

- Vi skal ikke utelukke det. Både svensker og dansker betaler mer i skatt, og jeg tror nordmenn er villig til å betale for å ha en eldreomsorg og en skole som skinner, sa Holmås tidligere i dag til NRK.

Utgiftene øker, mens inntektene faller mer enn ventet

Men regninga vil øke kraftig for kommende generasjoner, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig la Oljedirektoratet i går fram en rapport som viser at oljeproduksjonen, og inntektene til staten, vil falle raskere enn tidligere antatt.

LES: Oljeproduksjonen langsomt ned

- Jeg synes rapporten understreker det som StatoilHydro har vært opptatt av i flere år, at det er viktig for langsiktigheten for norsk olje- og gassnæring, og dermed skatteinngangen og verdiskapning, at vi får tilgang til nye leteområder, avslutter Lund.