NRK Meny
Normal

- Blir neppe renteøkning i mars

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Norges Bank vurderte ikke engang å øke renta på dagens rentemøte. - Det betyr mest sannsynlig at det heller ikke blir renteøkning i mars, mener sjeføkonomer.

Norges Bank valgte slik de fleste ventet å holde renta uendret på onsdagens rentemøte.

I en rundspørring Six gjorde blant seks økonomer i forkant av rentebelutningen sa alle at de regnet med at styringsrenta ville bli holdt uendret.

- Både hensynet til å bringe veksten i konsumprisene opp mot målet og hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting tilsier en lav rente, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

- Neppe renteøkning før mai

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities mener det faktum at Norges Bank ikke en gang vurderte å sette opp renta i dag gjør det lite sannsynlig at renta blir hevet på neste rentemøte.

- Slik vi ser det er det nå er det mer sannsynlig at neste renteheving kommer i løpet av våren heller enn i sommer, sier Andreassen.

Heller ikke Nordeas analytikere kunne finne nye rentesignaler i dagens begrunnelse fra hovedstyret.

- Det betyr at det skal skje nokså mye i økonmien før det blir aktuelt for sentralbanken å sette opp renta på neste rentemøte i mars, sier sjeføkonom Steinar Juel til NRK.

NRKs kommentator: Sentralbanksjefen er handlingslammet

Video - Sentralbanksjefen er handlingslammet

Klikk på bildet for å se Steinar Mediaas kommentar til rentebeslutningen fra Norges Bank.

- Fortsatt stor usikkerhet ute

- Aktiviteten i verdensøkonomien øker og råvareprisene stiger, men det er fortsatt stor usikkerhet om utsiktene for Europa. Rentene ute har steget siden oktober, men er fortsatt lave, sier Olsen i sin rentebegrunnelse.

Hovedstyret viser til at veksten i boligprisene og konsumet tatt seg opp her hjemme. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten ikke holdes lav for lenge, sier Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen overrasket ikke markedet på sitt første rentemøte.

Foto: Holm, Morten / Scanpix

På den andre siden kan en sterk krone føre til at inflasjonen blir for lav.

- En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten holdes uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjefen.

Flere økonomer har i det siste tatt til orde for at det nå er på tide å sette opp renta.

Da NRK intervjuet sentralbanksjefen på hans kontor på tilstredelsesdagen 3.januar i år, understreket han flere ganger at han ikke ville si noe som kunne tolkes som nye rentesignaler .

LES OGSÅ: Ingen kursendring i Norges Bank

- De mange som følger renten nøye kan legge til grunn at bankens reaksjonsmønster videreføres, sa Olsen i intervjuet.

Etter dagens rentemøte har han fortsatt sine ord i behold. Uendret rente er i tråd med rentesignalene Norges Bank ga i siste pengepolitiske rapport fra oktober i fjor.