- Beredskapen bedre ved oljeboring

Oljevernberedskapen er bedre der det er oljeutvinning, mener konsernsjefen i StatoilHydro.

Video nsps_upload_2009_8_4_19_17_39_1744.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Trykk på bildet for å se video.

StatoilHydro la i dag fram tall for andre kvartal 2009. Til tross for et regnskapsmessig resultat etter skatt på null kroner , fortsetter oljegiganten å pumpe skattekroner inn i statskassen.

Nesten 20 milliarder skattekroner betalte selskapet til statskassen i 2. kvartal. Tall fra oljedirektoratet viser at 1 av 3 kroner som havner i statskassen i 2009, kommer fra petroleumssektoren.

Men selskapet er avhengig av nye områder for å sikre fremtidige inntekter, og vil gjerne ha tilgang på leteområder i Lofoten og Vesterålen. StatoilHydros konsernsjef Helge Lund frister med bedret vern mot oljesøl i områder der selskapet opererer.

- Bedre oljevernberedskap der StatoilHydro driver

Olje- og gassindustrien jobber så systematisk og grundig med risiko, at jeg tror at der vi driver virksomhet er oljevernberedskapen bedre enn der vi ikke driver slik virksomhet, sier Helge Lund til NRK.

Kristin Halvorsen, som sitter på statens pengesekk, har gjort motstanden mot oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen til hovedsak i valgkampen.

Dette er det rene sprøyt fra Helge Lund.

Lars Haltbrekken

- Åpning av Lofoten er gambling

Som SV-leder vil Halvorsen ikke ha noe av at Lofoten og Vesterålen åpnes opp for oljeutvinning, selv om det kan bidra til å fylle statskassen også i fremtiden. I går advarte SV-lederen mot at konsekvensene av en ulykke ved oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, kan bli langt større enn ved skipsforliset utenfor Langesund .

- Hvis man åpner disse områdene her, som er mange ganger så krevende naturmessig og værmessig, så gambler man med det som kan bli ulykker, sa finansminister Kristin Halvorsen til NRK i går.

- Ingen utslipp har nådd land

Men StatoilHydro-sjef Helge Lund mener man må skille mellom snørr og barter når man snakker om faren for ulykker i form av oljesøl.

- Vi har drevet 40 år med oljeutvinning på norsk sokkel, og det er enda ingen oljeutslipp som er kommet til land, sier Lund til NRK.

Han mener at man i diskusjonen om faren for oljeutslipp må skille mellom oljeutslipp som kan komme fra skip som transporterer varer langs norskekysten, og utslipp fra oljeutvinning.

Full City, Langesund

«Full City» lekker olje etter grunnstøtingen i Langesund.

Foto: Kystverket / SCANPIX

- Bunkersolje forårsaker ulykkene

I dagens utgave av Politisk Kvarter i NRK P2 sa statsminister Jens Stoltenberg at den store faren langs norskekysten ikke er oljeproduksjon, men transport.

Stoltenberg viser til at alle de store ulykkene er knyttet til transport og utslipp av bunkersolje.

- Det rene sprøyt

Lars Haltbrekken, som leder Norges Naturvernforbund har liten sans for StatoilHydro-sjefens argumenter.

- Dette er det rene sprøyt fra Helge Lund, for han vet at når det åpnes for oljeutvinning i Lofoten og selskapet blir pålagt visse oljevernkrav, så økes samtidig faren for en oljeulykke i disse områdene, sier Haltbrekken til NRK.

Han viser til at det er en nær sammenheng mellom oljeproduksjon og skipstrafikk, fordi oljen som utvinnes uansett ikke skal brukes lokalt i Lofoten og Vesterålen.