NRK Meny
Normal

- Bankenes tap vil øke

Norske banker trenger selv mer penger på bok. Banktapene vil øke når stadig flere låntakere får problemer, mener Norges Bank.

 Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i Norges Bank
Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Norske banker har så langt klart seg relativt bra gjennom finanskrisen, ifølge rapporten Finansiell Stabilitet 1/09, som ble presentert i dag. Norges Bank legger frem rapporter om den finansielle stabiliteten to ganger i året.

Mens finansmarkedene idag fungerer bedre enn for et halvt år siden, er lønnsomheten i norske bedrifter og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi blitt verre, ifølge sentralbanken.

Det betyr at problemene for norsk næringsliv er på langt nær over, og at tapene for norske banker vil øke fremover. Norges Bank mener derfor at bankene selv trenger mer penger på bok i tiden som kommer.

23 banker i minus i fjor

Fasiten fra sentralbanken viser at 23 norske banker gikk med tap i fjor, mens halvparten av bankene tapte penger i fjerde kvartal.

- Utlånstapene har økt det siste halve året og vil fortsette å øke
etter hvert som de økonomiske nedgangstidene rammer bankenes
låntakere. Lønnsomheten er redusert, og finansuroen har ført til
en krevende situasjon for bankene, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Han mener at bankene nå bør være føre var og bygge opp kapitalen for å bli mer solide.

- Statens finansfond er opprettet slik at bankene lettere kan styrke
soliditeten, og det vil bedre evnen til å låne ut penger, sier Qvigstad.

Bankene må forberede seg på uvær

- Bankene kan håpe på det beste, men bør forberede seg på det verste, sier visesentralbanksjefen..

Norges Bank regner med at de største tapene trolig vil komme på
utlån til næringer med mye bankgjeld og svake utsikter. Det
gjelder for eksempel næringseiendom og sjøtransport.

- Bankene må ta høyde for uværsdager når de vurderer sitt
kapitalbehov. Soliditeten kan styrkes ved å redusere kostnadene
og øke inntektene gjennom tilførsel av ny kapital, sier
Qvigstad.

Han viser til at kapital kan hentes fra eierne, i markedet eller
ved å søke Statens finansfond.