Hopp til innhold
Info fra NRK

– Alt gjer seg betre på nynorsk

Prisvinnar Øystein Furevik gir folk nynorsk i ei verd prega av engelsk. For han er nemleg alt betre på nynorsk.

Prisvinnar Øystein Furevik med synlege bevis på tildeling av nynorskprisen for journalistar 2023.
Foto: NRK Nynorsk mediesenter

– For meg er nynorsk finare melodisk. Det er meir poetisk, og ikkje så akademisk, seier den ferske mottakaren av Kultur- og likestillingsdepartementets nynorskpris for journalistar i 2023.

Furevik jobbar til dagleg som assistent ved Førde ungdomsskule. Etter at han starta som journalist i gamer.no i 2002 har han skrive over 1900 artiklar og spelmeldingar for nettstaden. Alle på nynorsk. Av dei kring 30 som skriv for redaksjonen er dei to som skriv nynorsk.

Dagens heider står i kontrast til ein del av reaksjonane Furevik møtte då han som 20-åring starta som speljournalist. For nokre år sidan var det sidelange debattar i nettforum om nynorskbruken hans. Og seinast for nokre veker sidan var det sure kommentarar om språkbruken

– Eg var ikkje budd på hetsen, men eg kan ikkje bry meg. Og heldigvis har det endra seg, og det er mange som set pris på nynorsken. I dagens kommentarfelt så er det andre som forsvarer meg og språket. Og vi får mykje skryt, seier Furevik.

Frisk pust

I takketalen rosa han mellom anna den tidlegare redaktøren sin, Tor-Steinar Tangedal, for å ønske nynorsk på trykk.

Juryleiar Solveig Barstad, prisvinnar Øystein Furevik og tidlegare redaktør for gamer.no, Tor-Steinar Tangedal, i samtale under Festspela.

For prisvinnaren var tildelinga av nynorskprisen ikkje berre ein språkpris, men også ei anerkjenning av spelverda og journalistikk knytt til den. Her i samtale med juryleiar Solveig Barstad og tidlegare redaktør for nettstaden gamer.no Tor-Steinar Tangedal.

Foto: NRK Nynorsk Mediesenter

– Eg synest det var ein frisk pust å ha meldingar på nynorsk. Det passa inn i målsettinga mi om at gamer.no skulle vere ei ny stemme i speljournalistikken. Eg meiner det gjorde nettstaden vår betre, sa Tangedal under panelsamtalen mellom han, prisvinnaren og juryleiar Solveig Barstad.

I grunngjevinga for prisen trekkjer juryen fram at Furevik sine tekstar er grundige, lettlesne og fulle av humor. Og dei er alle skrivne på nynorsk, trass i at spelverda er internasjonal og stort sett engelskspråkleg.

Fann att skrivegleda

Som ungdom var Furevik glad i å skrive, men interessa dabba veldig på vidaregåande. Det var først då han fekk lov til å skrive om det han verkeleg brenn for og engasjerer seg i, nemleg spel, at gleda dukka opp att. Det trur han er nøkkelen for andre som slit med motivasjon til å skrive.

Ser du på deg sjølv som eit førebilete for andre?

– Nei, men kan eg vere det så er det heilt nydeleg. Det er topp om andre kan få trua på at dei kan levere innhald på nynorsk ved å sjå at eg gjer det i spelverda.

Føremålet med Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar er å fremje bruk av nynorsk i media og årleg ære ein dyktig journalist som brukar språket, og som er eit føredøme for andre. Prisen er på 75.000 kroner og eit kunstverk.