Sykepleierne krever bemanningsnorm og bedre lønn

Sykepleierforbundet leverer over 100.000 underskrifter til stortingspolitikere i håp om å bedre arbeidsvilkår for sykepleiere og sikre gode helsetjenester. Her er kravene.

Eli Gunhild By, sykepleierforbundet
Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Norge mangler 5.600 sykepleiere i dag, og kommer til å mangle hele 28.000 om 15 år, ifølge SSB.

Norsk Sykepleierforbund leverer i dag sine sju krav til Stortingspolitikere i håp om å bedre arbeidsvilkårene - og øke rekrutteringen. De mener det er forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgstjenester.

– Det er kjempeviktig å sørge for riktig kompetanse. Vi trenger et sykepleierløft for å sikre at vi også i framtiden kan behandle befolkningen og ikke minst gi pårørende den behandlingen de har krav på, sier forbundets leder, Eli Gunhild By, og fortsetter:

– Sykepleiere løper fortere og fortere, og pasientene blir dårligere. Det betyr at vi må ha lønn og arbeidstidsordninger som det går an å leve med.

By viser til at en av fem sykepleiere slutter innen ti år, og at en av fire sykepleierstudenter slutter mens de er i utdanning.

– Denne lekkasjen må vi tette med tiltak som koster både tid og penger. Oppfordringen vår til dere politikere er at dere må prioritere dette, sa hun til Geir Jørgen Bekkevold fra Krf.

Han er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og tar imot underskriftene på Løvebakken.

– Jeg håper vi får til gode ting rent politisk. Denne krisen tar vi på alvor, og jeg håper på godt samarbeid i komiteen om denne saken, svarer han By.

Til NRK sier han at han mener denne varslede krisen skyldes vekslende regjeringer.

– Det er klart at vi ikke har gjort nok. Nå sitter vi i regjering og har større mulighet for gjennomslag. Jeg skal ta det opp med helseministeren og vi skal se hva vi kan gjøre. Tallenes tale er tydelig og det tar vi på alvor, sier Bekkevold.

Blant hovedkravene i sykepleierløftet er minst 500.000 i lønn til sykepleiere med 10 års ansiennitet innen utgangen av i år. Ifølge forbundet har over 108.000 mennesker signert kampanjen.

Beate Lørincz var med på overrekkelsen som pårørende, og er også sykepleier selv.

– Mye av det som skjedde med min far kunne vært annerledes hvis det hadde vært kompetanse på plass i kommunen. Vi stiller høye krav til andre yrkesgrupper, men i eldreomsorgen kan du møte mange ufaglærte, og det er skremmende å tenke på hvor mange flere det kan bli med tanke på bemanningsmangelen vi møter.

Her er listen:

  1. En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid

  2. Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500.000 kroner

  3. En pasientfokusert bemanningsnorm

  4. En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning

  5. Full lønn for sykepleiere under spesialisering

  6. Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten

  7. Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no