Skjema for sykmelding.
Foto: Thorset, Ola A. / SCANPIX

Sykefravær

Oppsummert

Norge har dobbelt så høyt sykefravær som sammenlignbare land. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Ifølge forsker Håvard Lien er årsaken at vi har en mer liberal sykelønnsordning enn for eksempel Nederland, Danmark og Sverige.

 • Dobbelt sykefravær i Norge

  Norge har dobbelt så høyt sykefravær som sammenlignbare land, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Ifølge forsker Håvard Lien er årsaken at vi har en mer liberal sykelønnsordning enn for eksempel Nederland, Danmark og Sverige.

 • Bruken av sykehusvikarer økte

  Vikarutgiftene ved sykehusene i Nord-Norge har eksplodert. Innleie av vikarer var budsjettert til 101 millioner kroner, men ved utgangen av året er regningen på 233 millioner kroner. Årsaken er høyt sykefravær, og problemer med å få tak i fagfolk.

 • Oslo har lavest sykefravær

  Folk i bydelene Stovner og Søndre Nordstrand blir oftest sykemeldt av lege, viser tall fra NAV. Sykefraværet har vært stabilt det siste året, og Oslo er fylket med lavest sykefravær. Høyest legemeldt fravær har ansatte i helse- og sosialtjenester.

 • Har spart 128 milliarder i sykelønn

  Siden IA-avtalen ble inngått i 2001, har staten spart 128 milliarder kroner i sykelønn, viser en rapport Samfunnsøkonomisk analyse laget for YS, skriver Dagsavisen. Sykefraværet har gått ned 10 prosent siden 2001, men målet i avtalen var 20 prosent.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no