Hopp til innhold

Styringsrenta opp 0,25 prosentpoeng

Noregs Bank hevar styringsrenta 0,25 prosentpoeng, til 3 prosent.

– Det er stor usikkerheit om den vidare økonomiske utviklinga, men går det som vi no trur, set vi styringsrenta vidare opp i mai, seier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sidan forrige pengepolitiske rapport i desember har energiprisane falle mykje og konsumprisveksten har vore lågare enn venta. På den andre sida har arbeidsløysa vore litt lågare enn anslått, og omslaget i norsk økonomi ser ut til å bli mindre markert enn Noregs Bank såg for seg i desember, skriv sentralbanken.

Sidan mars i fjor har styringsrenta auka frå 0,5 prosent til 3 prosent. Prognosen for styringsrenta er oppjustert, og indikerer ei styringsrente som aukar til rundt 3,5 prosent i sommar.

Etter dagens heving er rentenivået i Noreg på det høgaste sidan 2008.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no