Hopp til innhold

Strenge krav får unge navere ut av NAV

Nye regler om kutt dersom man ikke møter opp og jobber gjør at færre søker sosialhjelp. Fra nyttår må alle kommuner innføre aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere.

Strenge krav får unge navere ut av NAV

Jesse Eriksen og Kent-Vidar Jensen er fornøyd med i aktivitetsplikten i Fredrikstad og sier det gir dem et «spark bak».

Foto: Tormod Strand / NRK

De kalles for innsatsgjengen. Unge sosialhjelpsmottakere som er klare for dagens oppdrag: Rydde og pusse opp på en ungdomsskole i Fredrikstad.

Møter du ikke opp, mister du sosialhjelp for den dagen.

– Helt greit, sier Jesse Eriksen.

– Det gir oss et spark bak, legger Kent-Vidar Jensen til.

Fra første januar neste år har regjeringen bestemt at alle kommuner skal innføre krav til aktivitet for unge under 30 år, for at de skal kunne få sosialhjelp – det vil si penger til livsopphold når du ikke har krav på dagpenger eller andre ytelser fra Nav.

Virker ikke uten strenge krav

Nav er redd for at mange kommuner innfører denne plikten uten å stille strenge krav. En ny analyse viser klart hva som virker, forklarer Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i Nav.

– Vi ser at det virker å stille omfattende krav til aktivitet, ta arbeidslivet i bruk hele dagen og å kutte i stønader dersom man ikke møte opp som avtalt.

Navs analyse viser at dersom kommunen ikke stiller strenge krav, så vil ikke aktivitetsplikten virke.

Sammenlignet kommuner

Den ser på de fire kommunene Drammen, Fredrikstad, Sandnes og Fjell. Alle innførte aktivitetskrav for unge i perioden 2012-2014, men kun de to første hadde en klar positiv utvikling i andelen unge sosialhjelpsmottakere i kommunene.

Unge som søker sosialhjelp har gått ned med over 50 prosent i Fredrikstad etter at kravene ble strengere.

– Det virker som om en del vegrer seg for å søke om sosialhjelp når de ser det blir stilt krav til aktivitet. Jeg tenker at vi da unngår det man typisk tenker på som naving. Altså at mennesker går passivt på ytelser uten å bli stilt krav til, sier prosjektleder i Fredrikstad for Innsatsgjengen, Susanne Wilkens.

Dette er oppskriften

Så hva var det Sandnes og Fjell gjorde forskjellig fra Drammen og Fredrikstad?

Fredrikstad og Drammen har hatt sterkt innslag av praktisk arbeid for sosialhjelpsmottakerne, mens Sandnes og Fjell har lagt vekt på veiledning og kursing.

Fredrikstad og Drammen har også hatt strengere regler for kutt i sosialhjelp ved ugyldig fravær for mottakere av sosialhjelp mellom 18 og 24 år.

På lengre sikt har begge kommunene en nedgang i antall mottakere på mellom 30 og 50 prosent.

I Sandnes og Fjell finner ikke analysen noe reduksjon på mottak av sosialhjelp, sier Yngvar Åsholt.

Kraftig nedgang i utgiftene

Resultatet er et kommunens utgifter til sosialhjelp har gått kraftig ned. Og dette er Fredrikstads råd til Kommune-Norge:

– Det er viktig at man har et tilbud som oppleves som meningsfullt, at oppgavene ligger nært opp mot det man møter i arbeidslivet. Og man må ha et rettferdig og konsekvent system for å stanse ytelsene når de ikke møter, sier Susanne Wilkens.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no