Hopp til innhold
Stig Millehaugen
Foto: Politiet

Stig Millehaugen

Oppsummert

Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen rømte under permisjon fra Trondheim fengsel 1. juni og ble pågrepet i Oslo 8. juni etter en drøy uke på rømmen. I 2012 ble Millehaugen dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring for drap.

 • Drapsdømte Stig Millehaugen blir ikke prøveløslatt

  Borgarting lagmannsrett skriver i en pressemelding fredag at drapsdømte Stig Millehaugen ikke blir prøveløslatt.

  – Den forvaringsdømte ble i 2012 dømt til forvaring i 21 år, med en minstetid på ti år, for overlagt drap og forsøk på overlagt drap. Minstetiden var utløpt, og den domfelte begjærte seg prøveløslatt. Lagmannsretten kom etter en konkret vurdering til at vilkårene for prøveløslatelse ikke var til stede, skriver lagmannsretten i en pressemelding.

  Retten mener at det er fare for at Millehaugen vil begå lovbrudd som gir grunnlag for forvaring dersom han prøveløslates.

 • Ny runde om prøveløslatelse av Stig Millehaugen

  I fjor høst kom Oslo tingrett fram til at drapsdømte Stig Millehaugen skal prøveløslates fra forvaring. Onsdag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

  – Gjentakelsesfaren er noe dempet sammenlignet med 2012, men jeg mener at vi ikke har gått under terskelen for prøveløslatelse. Millehaugens endringer har skjedd i et beskyttet miljø på en lukket anstalt. Det mener jeg er helt avgjørende, sier førstestatsadvokat Kristian Jarland i sitt innledningsforedrag i lagmannsretten.

  Millehaugen soner nå i Ila fengsel etter at han i 2012 ble dømt i Borgarting lagmannsrett til 21 års forvaring, med en minstetid på ti år, for bestillingsdrapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed i 2009.

  I 2022 begjærte han seg prøveløslatt, og i september i fjor kom Oslo tingrett fram til at han skal prøveløslates innen 1. juni i år.

  (NTB)

  Stig Millehaugen avbildet under behandlingen i Oslo tingrett i fjor. Han ønsket ikke å bli tatt bilde av før retten ble satt i Borgarting lagmannsrett onsdag
  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
 • Behandler Millehaugens løslatelse på nytt i januar

  De siste 35 årene har Stig Millehaugen sittet 34 år i fengsel. Han har nå sittet sammenhengende i fengsel siden 19. januar 1989, med unntak av seks dager sommeren 2022, hvor han rømte fra permisjon.

  I juli 2022 begjærte Millehaugen seg prøveløslatt, og Oslo tingrett kom til at han skal prøveløslates senest innen 1. juni 2024, med en prøvetid på fem år.

  Tingretten fastsatte flere vilkår som Millehaugen må overholde i prøvetiden.

  Men påtalemyndigheten samtykket ikke i prøveløslatelsen, og anket tingrettens dom fordi det etter påtalemyndighetens syn fortsatt er «nærliggende fare» for nye «alvorlige» straffbare handlinger.

  Ankesaken i Borgarting lagmannsrett starter onsdag 3. januar. Det er satt av fire rettsdager.

  Stig Millehaugen

  Stig Millehaugen prøveløslates

  Drapsdømte Stig Millehaugen skal prøveløslates fra forvaring innen 1. juni 2024. Med prøveløslatelsen følger en rekke krav.

 • Stig Millehaugen prøveløslates

  Dobbeltdrapsdømte Stig Millehaugen prøveløslates.

  Han rømte under permisjon fra Trondheim fengsel 1. juni i 2022 og ble pågrepet i Oslo 8. juni etter en drøy uke på rømmen. I 2012 ble Millehaugen dømt til lovens strengeste straff på 21 års forvaring for drap.

  Stig Millehaugen

  Stig Millehaugen prøveløslates

  Drapsdømte Stig Millehaugen skal prøveløslates fra forvaring innen 1. juni 2024. Med prøveløslatelsen følger en rekke krav.

 • Aktor meiner det er for tidleg å sleppe laus Millehaugen

  Dobbeltdrapsdømde Stig Millehaugen møtte i dag opp i Oslo tingrett.

  Litt over eit år etter Millehaugen rømde frå Trondheim fengsel, ber han om å bli sett fri.

  Denne veka skal retten vurdere om det er fare for at den dobbeltdrapsdømde kan gjere nye kriminelle handlingar.

  Millehaugen er dømd til lovas strengaste straff, 21 års forvaring, og har blitt kalla Noregs farlegaste mann.

  Statsadvokat Kristian Jarald vil ikkje sleppe Millehaugen ut av fengsel. Han peikar på at vilkåra for prøvelauslating er endringar i åtferda til den domfelte.

  Trass i positiv utvikling sidan 2012 minner statsadvokaten om hendinga i 2022:

  – Då får Millehaugen innvilga permisjon, men møter ikkje opp etter permisjonen. Det er klart at dette brotet inngår i det store bilete, seier Jarald.

  Forsvarar Morten Furuholmen meiner at Millehaugen ikkje lenger utgjer ei fare og argumenterer for lauslating.

  Millehaugen på vei inn i retten

  Mille­haugen om rømminga: – Eg tenkte på å ta livet mitt

  Litt over eit år etter Millehaugen rømde frå Trondheim fengsel, ber han om å bli sett fri. Han er dømd for drap to gonger og seier han var nære på å ta livet sitt då han rømde. Aktor meiner det er for tidleg med frisetjing.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no