Hopp til innhold

Staten anker nakenvisiteringsdom

Staten er dømt i både tingretten og lagmannsretten for brudd på menneskerettighetene til tre innsatte i Bergen fengsel, men anker videre til Høyesterett.

I 2022 ble staten dømt for menneskerettighetsbrudd etter at flere hundre innsatte ved Bergen fengsel over tid hadde blitt utsatt for omfattende nakenvisitering. Blant annet ble en kvinnelig innsatt bedt om å fjerne en tampong mens en fengselsbetjent så på.

I dommen fra Oslo tingrett ble imidlertid Justisdepartementet ikke dømt til å betale erstatning til de tre tidligere innsatte som hadde gått til sak, noe Borgarting lagmannsrett endret på i en dom i august i år.

Da fikk to av dem en erstatning på 100.000 kroner, mens den tredje ble tildelt 75.000 kroner.

Staten har nå anket hele dommen fra lagmannsretten inn for Høyesterett, både de rettslige og faktiske forhold.

– Regjeringsadvokaten har på vegne av vår klient, Justis- og beredskapsdepartementet, anket saken. Staten er ikke enig med lagmannsretten i at det har skjedd noe brudd på forbudet mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling etter EMK artikkel 3, skriver regjeringsadvokat Liv Inger Gjone Gabrielsen til NTB tirsdag.

Hun viser til at kroppsvisitasjon skjer etter at innsatte i fengselet har hatt kontakt med omverdenen, og er noe som benyttes for å ivareta sikkerheten i norske fengsler. Hun peker på viktigheten av å sikre tryggheten av hensyn til innsatte og ansatte.

– Staten er uenig i lagmannsrettens overprøving av det sikkerhetsfaglige behovet for kroppsvisitasjoner og i vurderingen av hvordan disse gjennomføres. Dommen er også uklar på en rekke punkter, skriver hun.

– Kriminalomsorgen har for øvrig jobbet i flere år med å erstatte rutinemessige kroppsvisitasjoner med kroppsskannere, og tok dette i bruk allerede i 2020, som det andre landet i Europa, skriver Gabrielsen.

I anken skriver regjeringsadvokat Liv Inger Gjone Gabrielsen blant annet at saken har stor økonomisk betydning, fordi det er mer enn 200 tidligere innsatte som har varslet krav. Staten mener også at det ikke er grunnlag for å tilkjenne oppreisning og at oppreisningsnivået uansett er for høyt.

De tidligere innsattes advokater, Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma, mener på sin side at anken bør nektes fremmet i sin helhet.

– Vil stå løpet ut

– Våre klienter er selvsagt skuffet, men ikke overrasket. Det er krevende å stå i en slik prosess, og især når staten ber om stadig omkamp på noe som i utgangspunktet er klart og tydelig avklart i norsk rett. Men klientene er motiverte, og vil stå løpet ut, sier advokatene Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma

Advokatene reagerer også på at staten i sin anke vist til at saken har stor økonomisk betydning.

– At Regjeringsadvokaten er mer opptatt av at grove og gjentatte menneskerettsbrudd er dyrt for staten enn å beklage og unnskylde at innbyggeres menneskerettigheter er krenket, er mildt sagt sjokkerende, sier de to advokatene.

(NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no