Hopp til innhold

SSB: Unge kvinner har dårlegare helse enn for 20 år sidan

I ein rapport frå SSB skriv dei at mange kvinner lev med smerter og plager. I alderen 16–24 seier halvparten at dei er plaga med varige og tilbakevendande hovudsmerter.

Unge kvinner har i dag litt dårlegare helse samanlikna med jamaldrande kvinner for 20 år sidan.

– Sjølv om dei fleste meiner at dei har god helse, er det mange kvinner som seier at dei blir plaga av symptom som magesmerte, hovudverk, søvnvanskar og andre smerter i kroppen, seier seniorrådgivar i SSB Elin Skretting Lunde i rapporten.

Lunde seier at plagene truleg handlar om skulerelatert stress, krav og press knytt til utsjånad og kropp.

– Omfanget og auking i plagar må også sjåast i samanheng med at stadig fleire unge slit med psykiske plager, seier Lunde.

Dette er nokre av funna som er omtalt i rapporten «Kvinners liv og helse siste 20 år», som SSB har utarbeida på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no