Hopp til innhold

SSB: En av fem kvinner utsatt for vold, trusler eller mobbing på jobb

I underkant av én av seks sysselsatte har opplevd å bli utsatt for enten vold, seksuell trakassering, trusler eller mobbing på jobb i løpet av det siste året. Enkelte yrkesgrupper skiller seg ut med høye andeler. Det viser Levekårsundersøkelsen om Arbeidsmiljø 2022.

9 prosent har vært utsatt for hets eller trusler, 5 prosent har opplevd vold og 4 prosent har opplevd seksuell trakassering.

– Andelen som har blitt utsatt for vold, seksuell trakassering, trusler eller mobbing på jobb er mer enn dobbelt så stor blant kvinner enn blant menn. Mens 10 prosent av menn har blitt utsatt for noe av dette det siste året på jobb, gjelder det samme 22 prosent kvinner, sier Kristina Støren, rådgiver i SSB.

Det er de yngste arbeidstakerne mellom 18 og 24 år som er mest utsatt, særlig for seksuell trakassering.

Sikkerhetsarbeidere, medisinske yrker og pleie- og omsorgsarbeidere er de som opplever mest av vold, seksuell trakassering, hets/trusler eller mobbing på jobb.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no