Hopp til innhold

SMK med omfattende habilitetsgjennomgang av Solberg-saker

Statsministerens kontor har utarbeidet en redegjørelse hvor kontoret gir flere opplysninger omkring dialogen mellom SMK og Sindre Finnes i Solberg-saken.

– Vedlagt er korrespondanse mellom Sindre Finnes og Statsministerens kontor som vi har funnet etter søk i våre systemer. Noen av disse dokumentene er det tidligere gitt innsyn i, mens noen først har blitt identifisert etter en grundigere manuell gjennomgang i våre systemer, heter det i redegjørelsen.

I redegjørelsen gis det innsyn i ti epostutvekslinger.

SMK viser til en rekke krav om innsyn fra mediene de siste dagene.

I går ba tidligere statsminister Erna Solberg (H) SMK vurdere å gi mer informasjon omkring habilitetsvurderinger som ble gjort mens hun var statsminister.

Statsministerens kontor viser til at dokumenter har vært unntatt fordi de har vært såkalt organinterne, med hjemmel i offentlighetslovens paragraf 14.

– Merinnsyn er vurdert, men hensynet til en sfære for frie råd og innspill internt – både på lang og kort sikt – anses å veie tyngre enn hensynet til offentlighet. Det er helt avgjørende å legge til rette for en åpen og fri dialog internt om tema som kan være relevant for den enkeltes habilitet, heter det.

– Det kan blant annet være personlige eller andre taushetsbelagte forhold som påvirker en persons habilitet i en sak og som ikke skal deles med offentligheten.

– Det er ikke mulig å ha en fullstendig oversikt over alle forhold som til enhver tid kan påvirke en persons habilitet i saker vedkommende kan komme i befatning med i tjenesten, skriver SMK.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no