Hopp til innhold
Gjenvalgt partiledelse på Sp-landsmøte
Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Senterpartiet

Oppsummert

Senterpartiet ble stiftet i 1920 under navnet Bondepartiet. Partiet definerer seg selv som et sentrumsparti. Trygve Slagsvold Vedum er partiets leder. Senterpartiet sitter i dag i regjering sammen med Arbeiderpartiet.

 • Sp sier nei til elektrifisering av Melkøya

  På Senterpartiets landsmøte ble det vedtatt at partiet vil stanse dagens planer om å elektrifisere gasskraftverket på Melkøya.

  Dette til fordel for etablering av annen industri og å opprettholde arbeidsplasser i Troms og Finnmark.

  I januar besøkte statsminister Jonas Gahr Støre Equinors anlegg på Melkøya. Der var han tydelig på at han støttet elektrifisering av anlegget.

  Senterpartiets landsmøte har nå vedtatt å gå mot dette.

 • Senterpartiet vil satse på kjernekraft-forskning

  Senterpartiet vil hente inn mer kunnskap om kjernekraft. Det besluttet partiets landsmøte lørdag.

  Partiet mener tiden er inne for å hente inn mer kunnskap, og satse planmessig på ytterligere forskning og kompetansebygging innenfor området.

  – I Norge har vi gjennom generasjoner arbeidet for å sikre rikelig tilgang på rimelig kraft. Dagens politikere har et ansvar for å sørge for at fremtidige generasjoner har de samme mulighetene.

  – Da kan vi ikke utelukke at kjernekraft er en del av energimiksen, sier Senterungdommens leder Andrine Hanssen-Seppola til NRK.

  Senterungdommen har vært en sentral pådriver for å sikre flertall for vedtaket i partiet.

  Fylkeslaget i Buskerud forsøkte å stanse vedtaket, men fikk altså ikke gjennomslag for det.

 • Senterpartiet avviste makspris på strøm

  Senterpartiet vil ikke gå inn for makspris på strøm på 70 øre. Det besluttet partiets landsmøte lørdag.

  Det var Sp-veteran og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, og hans fylkeslag Buskerud, som fremmet forslaget.

  – Dette, Trygve, vil redusere inflasjonen, lette et krevende lønnsoppgjør og dette er målretta bruk av det offentliges enorme strøminntekter, sa Lundteigen om forslaget fredag.

  I tillegg til makspris, ville han også slå fast at kraft fra Norge ikke skal eksporteres gjennom utenlandskablene til Europa når fyllingsgraden i vannmagasinene er under median nivå. Også det ble avvist av landsmøtet.

  Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet.
  Foto: Trond Stenersen / NRK
 • Senterpartiet vil senke skattane for næringslivet

  På landsmøtet vedtok Senterpartiet å redusere avgifts- og skattenivået for næringslivet. Resolusjonen inneber å redusere formuesskatten på driftsmidlar og auke botnfrådraget i formuesskatten.

  – Det er ein usosial og urettferdig skattlegging som me må få vekk, sa Richard Fossum i Vestfold Senterparti.

  – Dette verkar hemmande på utvikling. Industriutvikling og næringsutvikling, særleg i distrikta. Og denne må me få vekk, la Fossum til.

  I forkant av vedtaket påpeika fleire på landsmøtet at å senke skatt på arbeidande kapital, som til dømes maskiner, vil bidra til næringsutvikling i heile Noreg.

  Tonje Adelsten i Øvre Eiker Senterparti påpeika at resolusjonen var viktig for næringslivet og hjørnesteinsbedriftene i distrikta.

  – No er det viktigare enn nokon gong å seie endå tydelegare at me vil fjerne skatt på arbeidande kapital.

 • Sp-ledelsen gjenvalgt til to nye år

  Trygve Slagsvold Vedum er gjenvalgt som leder av Senterpartiet. Det besluttet partiets landsmøte, som i helgen er samlet i Trondheim.

  Også partiets nestledere Ola Borten Moe og Anne Beathe Tvinnereim får fortsette i rollene sine.

  – Vår klare konklusjon fra valgkomiteen er at ledelsen i partiet og sentralstyret jobber godt og har stor støtte i partiet, sa leder av valgkomiteen Per Martin Sandtrøen fra talerstolen på landsmøtet.

  Det var forventet at partiledelsen ville bli gjenvalgt, da ingen andre kandidater hadde meldt seg.

  Partiledelsen velges for to år av gangen.

  Gjenvalgt partiledelse på Sp-landsmøte
  Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no