Hopp til innhold

Russland avgrensar diesel- og bensineksporten Russiske styresmakter har vedteke å mellombels avgren

Russiske styresmakter har vedteke å mellombels avgrense eksporten av diesel og bensin i eit forsøk på å stabilisere drivstoffmarknaden i Russland.

– Mellombelse restriksjonar vil bidra til å forsyne drivstoffmarknaden, som igjen vil redusere prisane for forbrukarane, heiter det i ei fråsegn frå den russiske regjeringa på Telegram.

Russland skal ha eksportert gjennomsnittleg 63.000 tonn diesel om dagen hittil i september, ifølgje opplysningar gitt til avisa Bloomberg.

Raskt stigande prisar på bensin og diesel har vorte eit omstridd tema i Russland og bidrege til å auke inflasjonen i landet. Sidan starten av året har prisane på bensin og diesel stige med 9,4 prosent, medan inflasjonen er på 4 prosent, ifølgje det statlege russiske statistikkbyrået. (NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no