Hopp til innhold

Regjeringa vil gje fleire rett til sjømannsfrådrag

Sjøfolk med tre vekers turnusordning på skip i kystfart bør få frådrag uavhengig av den utsegla distansen til fartøyet, meiner regjeringa.

Finansdepartementet føreslår no at fleire skal få rett på særskilt frådrag for sjøfolk, òg kalla sjømannsfrådraget, og vere omfatta av tilskotsordninga for sjøfolk.

Sjøfolk på skip i kystfart med ei avtalt turnusordning med minst tre vekers opphald om bord om gongen, skal med forslaget òg ha rett til frådraget.

For å likebehandle i større grad sjøfolk som seglar i same type fart på kysten, føreslår departementet å lempe på kravet om utsegla distanse på 30 nautiske mil for å ha rett til sjømannsfrådrag, heiter det i ei pressemelding frå departementet. (NTB)

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no