FHdMTIH42_w

PSTs trusselvurdering

Oppsummert

Pandemien gjør oss mer sårbare for etterretning, mener PST, spesielt siden mange jobber fra hjemmekontor. PST mener pandemien også fører til større risiko for radikalisering blant høyreekstreme.

 • Trusler fra Kina og Russland

  Den største etterretningstrusselen kommer fortsatt fra Russland og Kina, ifølge E-tjenesten. – Ekspertisen og handlingsrommet til de russiske og kinesiske etterretnings- og sikkerhetstjenestene har vokst de siste årene, sier etterretningssjefen.

 • Økt frustrasjon mot politikere

  Koronapandemien fører til økt frustrasjon mot myndighetspersoner, ifølge PSTs trusselvurdering. De omfattende smitteverntiltakene fører til et stort omfang av hatefulle ytringer. PST forventer flere trusler mot myndighetspersoner i 2021.

 • – Den største utfordringen

  PST-sjef Hans Sverre Sjøvold sier til NRK at han er bekymret for trusler i det digitale rom. – Det er den største utfordringen i sum vi har framover, sier PST-sjefen. Han nevner datainnbrudd, trusler og kommunikasjon i forbindelse med terror.

 • Skjerpet trussel fra islamister

  PST vurderer at trusselen fra ekstreme islamister er skjerpet. Grunnen til det er økt spenning mellom «ytringsfriheten og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam». PST frykter at det kan inspirere enkelte til å planlegge terror.

Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet legger fram sine åpne trussel- og risikovurderinger

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no