Hopp til innhold

Politijurister vil ut av politietaten

De føler seg glemt og frykter uriktige avgjørelser. Flere og flere politijurister ønsker å skille påtalemyndigheten fra politiet, ifølge lederen for Politijuristene.

Leder for Politijuristene, Sverre Bromander (t.v.), og politidirektør Odd Reidar Humlegård.

SKILLES? Politidirektør Odd Reidar Humlegård i ny politiuniform i 2017. Nå ønsker flere politijurister ny reform, ifølge leder for Politijuristene, Sverre Bromander.

Foto: Olav Døvik / Jorunn Hatling / NRK

– Flere og flere stemmer hos oss er så fortvilet over situasjonen og det systemet som ikke fungerer lenger. Det er nok snart en overvekt av de som ønsker å skille mellom politi og påtale, sier Sverre Bromander, leder for Politijuristene.

I dag var tillitsvalgte politijurister fra hele landet innkalt til krisemøte hos riksadvokaten om situasjonen. NRK har i flere saker rettet oppmerksomheten mot et politi med store ressursproblemer og alvorlige straffesaker som hoper seg opp. Også flere politimestre erkjente i juli problemer overfor NRK.

Sverre Bromander før han skal inn til riksadvokaten i Oslo.

BEKYMRET: Sverre Bromander før han skal inn til riksadvokaten i Oslo.

Foto: Siri V. Saugstad / NRK

– Vi håper å få riksadvokaten med på at vi faktisk kan få en påtalereform hvor vi får gjort de nødvendige forbedringene av påtalemyndigheten slik at vi kan håndtere straffesaksbehandlingen på en veldig god måte her i landet, sier Bromander.

Riksadvokaten: – Feil medisin

Riksadvokaten ser alvorlig på problemene som beskrives av politijuristene som ligger under ham.

– Det er en alvorlig situasjon som beskrives. Politijuristene har en meget viktig oppgave i en rettsstat og vi må sette dem i stand til å gjøre jobben sin på en best mulig måte. Så dette må følges opp, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet (t.v.), og riksadvokat Tor-Aksel Busch.

I MØTE: Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i Politidirektoratet (t.v.), og riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Foto: NRK

Bromander sier altså at flere og flere av hans medlemmer ønsker seg en egen påtalemyndighet som står helt på egne bein og som ikke er organisatorisk underlagt politidirektoratet (POD).

– Hva er problemet med å være underlagt POD?

– Problemet blir jo eksponert ganske tydelig nå. Det er ikke oppmerksomhet rettet mot påtalemyndigheten. Påtalemyndigheten får ikke ressurser og blir rett og slett glemt, sier Bromander

Riksadvokaten hilser debatten velkommen, men han er uenig i at en ny organisering er løsningen:

– Jeg registrerer at det er flere som snakker om det nå. Jeg tror det er feil medisin. Det er veldig mange fordeler med den ordningen vi har i dag etter mitt syn. Så vi bør absolutt prøve tiltak innenfor dagens ordning, sier riksadvokaten.

Frykter uriktige avgjørelser

Oslo er et av distriktene der også politiledelsen har innrømmet høyt arbeidspress. Leder for politijuristene i Oslo detok også på møtet hos riksadvokaten i dag:

– Våre medlemmer beskriver at de er utsatt for et stort arbeidspress. De presses fra skanse til skanse for hvilke arbeidsoppgaver de skal prioritere. Og føler at de er utsatt for et stort press med tanke på å klare å gjøre nødvendig kvalitet i det arbeidet de skal gjøre.

Lederen for politijuristene i Oslo politidistrikt, Asmund Riegels.

KRITISK: Lederen for politijuristene i Oslo politidistrikt, Asmund Riegels.

Foto: Siri V. Saugstad / NRK

– Hva blir konsekvensen for publikum da?

– I verste fall kan det føre til uriktige avgjørelser, men også at straffedømte ikke får den riktige straffen de skal ha eller at fornærmede ikke får den nødvendige erstatningen de skal ha, for eksempel.

Politidirektoratet sier de ikke akseptere uriktige avgjørelser.

– At det utfordringer flere steder er helt på det rene, men uriktige avgjørelse er dramatisk. En ser eksempler på det, og at saker blir uforholdsmessig gamle, men det er noe vi ønsker å bedre med reformen, sier Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i POD.

– Vi glemmer ikke påtalemyndigheten

POD mener dagens modell er velfungerende og avviser at de glemmer påtalemyndigheten:

– Å skille politi og påtalemyndighet er et spørsmål som kommer opp med ulike mellomrom. Vi i politidirektoratet mener det tosporede system, hvor påtalemyndigheten er en del av politietaten, er den beste løsningen for befolkningen og samfunnet. Og så har vi selvfølgelig tatt inn over oss at det i regjeringsplattformen sies at man vil se på fordeler og ulemper med de ulike modellene, sier Roll-Matthiesen.

– Glemmer dere påtalemyndigheten?

– Vi glemmer ikke påtalemyndigheten. Det er en viktig og avgjørende gruppe, men vi er mye mer enn bare straffesaksområdet. Så nei, vi glemmer ikke påtalemyndigheten i politiet. Men det er alltid en utfordring å balansere alt som skal prioriteres, sier Roll-Matthiesen.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no