Omstridt prest går av

Prest Vidar Nes Mygland vart mellombels teke ut av teneste etter rå ha nekta å jobbe med kvinnelege prestar. No går han av.

– Vi hadde eit møte på fredag der avtala mellom oss blei inngått. Av omsyn til Mygland og familien hans valte vi å gå ut med nyheita først i dag slik at dei kunne få ro i helga seier biskop Ingeborg Midttømme i Møre til Vårt Land.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no