Øker fartsgrensene

  • Ber regjeringen sette ned farten

    Trygg Trafikk ber regjeringen sette ned fartsgrensen til 70 kilometer i timen på utsatte veistrekninger. I dag er 80 kilometer i timen standard fartgrense utenfor tettbygde strøk.

  • Vurderer nytt fartsgrense-system

    Regjeringen vil ha flere veier med en fartsgrense på 110 kilometer i timen. I tillegg kan det være aktuelt med vinterfartsgrenser på enkelte strekninger, sier statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

  • Får høyere fartsgrenser

    Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet beskjed om at nye motorveier heretter skal dimensjoneres for fartsgrense på 110 km/t. Hittil har kravet vært en fartsgrense på 100 km/t. Økningen er beregnet å medføre en kostnadsøkning på 7 prosent.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no