Hopp til innhold
Sentralrenseanlegget til Interkommunalt vann-, avløps, og renovasjonsverk IVAR, i Mekjarvik, Randaberg.
Foto: Kjetil Birkedal Pedersen / IVAR

Offentlige tjenester

Oppsummert

Offentlige tjenester fra stat, region og kommune betales gjennom skatt, og inkluderer fasiliteter som innlagt vann, avløp og strøm. Blant de offentlige tjenestene i Norge regnes også gratis helsevesen og utdanning.

 • Dovre mest open


  Dovre kommune skårar høgast på eit åpenheitsbarometer i Innlandet.
  Dovre fekk 19 av 20 moglege poeng, og er dermed ei av dei åpnaste kommunane i landet, med Ringsaker og Sør-Aurdal ligg like bak.
  Barometeret viser om kommunen følger offentleglova. Og om kor lett det er for innbuarar og media å få tak i informasjon om kommunen og sakshandsaminga der.
  Det er Kommunal Rapport og Presseforbundet som står bak barometeret.

  Elverum og Hamar skårar dårlegast på openheit i Innlandet, med 3,5 poeng kvar.

 • – Kommunene må stå for investering

  Investering, vedlikehold og arbeid med vann- og avløpsnettet i Norge er det kommunene som har ansvar for. Det sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn etter rapporten som viser store behov for opprustning. Avgiftene kan dobles eller tredobles.

 • Vatn og avløp vil koste meir

  Utgiftene til vatn og avløp kan verte dobbelt så dyre dei neste åra. Ein rapport frå Sintef syner at det trengs investeringar på 332 milliardar kroner i kommunane fram mot 2040. Årsaka er mellom anna strengare krav frå styresmaktene for renseanlegg.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no