Dykker med boltepistol
Foto: Børre Børretzen/Norsk Oljemuseum

Nordsjø-pionerene

Oppsummert

Stortinget skal nedsette en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for pionerarbeiderne i Nordsjøen som har fått senskader. Arbeidet med en slik ordning skal være ferdig innen utgangen av 2022, sier komiteleder Erlend Wiborg.

  • Vil gi Nordsjø-pionerer erstatning

    Stortinget vil nedsette en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for pionerarbeiderne i Nordsjøen med senskader. Det ble klart etter et møte i Arbeids- og sosialkomiteen i dag. Arbeidet med en slik ordning skal være ferdig innen utgangen av 2022, sier komiteleder Erlend Wiborg.

  • Nordsjødykkere tapte i retten

    Borgarting lagmannsrett frifant staten for erstatningsansvar ankesaken der to utenlandske nordsjødykkere krevde kompensasjon. Utlendinger som dykket på norsk sokkel faller utenfor kompensasjonsordningen fordi den krever medlemskap i folketrygden.

Stortinget

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no